Barbaricum

Välkomna till Barbaricum!

Barbaricum är en lajvkampanj som utspelar sig i 300-talets Europa. Rom har ännu inte fallit, men det väldiga imperiets grund har börjat krackelera. Utanför väldets gränser finns en uppsjö av folk som länge velat bli en del av eller kapa åt sig en bit av makten och härligheten.

Barbaricum bjuder på intriger och ränkspel, religion och mustig stämning, samt krig och umbäranden.

Det personliga är politiskt och alla har en möjlighet att delta i det stora spel som kommer att föda den medeltida världen som väntar om dörren.

Korsa gränsen och träd in i Barbaricum!

De alamanniska krigarna på Ödesmark Den romerska garnisonen på Ödesmark