Barbaricum

Romersk namnkultur

För den som spelar romare (eller för den delen romaniserad barbar) kan vi rekommendera följande websidor med namnlistor:
http://www.novaroma.org/nr/Choosing_a_Roman_name (här finns också mycket bakgrundsinfo om romersk namnstruktur och hur namnen är uppbyggda, detta behöver ni inte läsa om ni inte vill, det går utmärkt att bara plocka från listorna och tabellerna) .
http://www.behindthename.com/names/usage/ancient-roman
http://www.20000-names.com/female_latin_names.htm och http://www.20000-names.com/male_latin_names.htm

Inga lingvister eller språkhistoriker kom till skada under skrivandet av dessa namnlistor; detta då de inte var med och skrev. Diskussioner om språkhistoria och lingvistik undanbedes således.

Annonser