Barbaricum

Relationer är makt

Alamannernas samhälle bygger på lojalitet, släktskap och vänskapsband mera än formell makt och fasta geografiska gränser.
Här nedan är en schematisk bild som exemplifierar hur invecklade relationerna mellan olika kantoner och mellan kantonerna och Rom kan vara.
Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Observera att namnen och relationerna nedan bara är exempel att ta inspiration ifrån, därför har vi valt namn på kantoner och folk som för närvarande inte spelas i kampanjen.

BBCM_relationskarta

 

Annonser