Barbaricum

Österborgs kanton

Vi är självständiga, frihetsälskande och gammalmodiga.

Freden har splittrat oss, vem ska styra över kantonens framtid.

Wodanaz är den högste guden, härskare över skogen som är vårt hem.

Historia

Österborg har en gammal historia som förlorar sig i tidens dimmor. Skogen har alltid varit befolkningens skydd mot yttre fiender och även om kantonen ibland blivit plundrad har befolkningen då kunnat dra sig in under trädkronorna.

De ädelborna fick folket med sig när Julianus invaderade Alamannia. De gamla idealen om frihet och ärlighet är starka i Österborg och många var uppriktigt vreda över romarnas fredsbrott. I slaget vid Argentoratum låg Österborgarna i bakhåll för romarna i en skogsdunge på den Alamanniska härens högra flank.Romarna gick dock inte i fällan och kantonens folk blev tillbakaslagna med en del förluster. Dock kunde de använda den brutna terrängen för att undgå förföljelse och ni kom relativt oskadda undan.

Kantonen kom rätt billigt undan romarnas härjning av landet som följde. De friborna flydde till skogs och de ädelborna lyckades förhandla med fienden.Däremot betalades ett skadestånd och flera ur den styrande familjen blevs kickade till Rom som gisslan. Detta avtal var en del i maktspelet mellan rivaliserande familjemedlemmar.

Fennecus, Räven på latin, spelas av Emma Walett.

Fennecus, Räven på latin, spelas av Emma Walett.

Under freden var kantonen på grund av sitt läge och det faktum att gisslan givits relativt förskonad från romerskt förtryck. Det var säkra tider, om än fattiga.

Den bortsända ädlingens Fennecus återkomst strax före händelserna under Vårblot har skapat splittring inom kantonen. Hon och hennes följe hade med sig guld, rikedomar och kontakter med romerska handelshus. Med dessa tillgångar fick hon snabbt över cirka hundra av kantonens professionella krigare till sitt personliga följe och är nu de facto den som styr och ställer. Detta är inte populärt bland hennes övriga släktingar, men hittills har de inte lyckats göra något åt saken. Personliga motsättningar gör att tvisten om makten kan bli svårlöst…

Landskapet

Österborg ligger intill den väldiga Hyrkaniska skogens rand.I dess skugga lever bönder en stretsam tillvaro på den oländiga skogsmarken.Här har landskapet fått invånarna att föredra mindre gårdar.

I en dalgång omgiven av höga träd står Österborg själv, en stor burgh byggd främst i trä.

På många spridda ställen i skogen finns harj tillägna olika gudar, främst Wodanaz. Heliga träd och dungar finns i närheten av varje större gård. Faktum är att Österborg ligger allra närmast Nerthus Öga, sjön i området där lajvet Vårblot utspelar sig.

Samhälle

I det karga men vackra landet vid skogen har de gamla sederna levt kvar. Gårdarna står långt från varandra och varje familj är van att ta hand om sig själva. Den goda tillgången på trä gör att varje gård har en egen palissad och kan skydda sig själv från rövare och fiender. Detta gör att folket är obändigt och självständigt till lynnet. Kantonens ledande ädelborna familjer leder genom gott exempel och genom att vara uppmärksamma på de gamla sederna. Det hålls sällan hov i Österborgs hall, istället far de ädelborna ut till tingsplatserna och påverkar folket genom att lyssna på allas åsikter.

Religiöst håller österborgarna Wodanaz främst, då han är den skogsfarne guden.

Resurser

Skogen är kantonens stora tillgång. Därifrån får folket timmer till gårdar och befästningar. I dess dunkla djup jagas hjort, björn,varg och småvilt i riklig mängd. Dessutom finns det gott om små kolarstugor. Österborgs invånare behöver sällan frysa om vintrarna. Förutom pälsen är dock ingen av dessa resurser särskilt lätt att exportera, så kantonen är inte särskilt rik.

Militärt sett håller Österborgs krigsledare cirka 150 krigare under vapen. Dessa kan få stöd av ett par hundra friborna om kantonen skulle anfallas. Då jakt är en vanlig bisyssla är många av dessa duktiga bågskyttar.

Annonser