Barbaricum

Nerthus – Livet och dödens härskarinna

Nerthus är den största gudinnan, den Stora Modern. Hon skänker livets gåva och tar emot de döda efter livets slut.

Symboler

Månskäran – i månens olika faser, oftast som en fullmåne
Horn – av boskap; kor och getter
Vågor och flodvatten, vågmönster
Livets träd – en symbol för moderkakan som är helig
Rött och svart – rött står för blod och liv, svart står för jord o ch mylla, ur vilken livet spirar och även återvänder.

Kulten

Nerthus godja med följe vid Vårblot.

Nerthus godja med följe vid Vårblot.

Nerthus kult består av resande följen som transporterar ett litet bärbart tempel till gudinnans ära land och rike runt. Ett följe leds av en godja som är gudinnans språkrör och representant. Till sin hjälp har godjan lärlingar och trälar. Lärlingar är folk som har gåvan att samtala med gudar och andar som godjan valt ut och lär upp i de inre mysterierna. Gudsträlar är sådana som antingen givits till godjan eller som självmant gått i gudinnans tjänst,oftast under en i förväg bestämd tidsperiod. Att ge sig själv som gudsträl är ett sätt att närma sig gudarna, att undkomma vanära eller fejder och ett sätt att rena sig andligen.

Gudsträlarna känns igen på sina slavkragar och sina klubbor.Med dessa vapen uppehåller de gudinnans fred.

Gudinnebilden och gudinnans fred
Varje Nerthus följe har ett bärbart skåp eller altare i vilket en avbild av gudinnan står. Denna avbild är gudinnans inkarnation i den mänskliga världen och behandlas som gudinnans fysiska manifestation på jorden.Dagliga riter utförs för att hålla Nerthus nöjd, centrerade runt avbilden.

Nerthus gästade Vårblot och tog emot kantonernas offergåvor.

Nerthus gästade Vårblot och tog emot kantonernas offergåvor.

Där gudinnans avbild bärs fram råder Nerthus fred. Ingen får ta till vapen i trakterna där hon drar fram. De flesta altare är byggda som ett skåp där avbilden kan täckas över eller stängas om. När gudinnan är mätt på umgänge med de dödliga berättar hon det för godjan som då kan avskilja henne från världen. När altarskåpet är stängt eller gudinnan är övertäckt råder inte freden längre.Detta är ett kraftfullt politiskt verktyg i Nerthus-godjornas händer. Gudsträlarna är dessutom beväpnade med träklubbor som de har rätt att bruka mot de som tillnärmelsevis skulle bryta mot gudinnans fred.

Nerthusföljena försörjs av befolkningen i de trakter de färdas genom. Att neka gudinnans följeslagare mat och husrum anses vara ett helgerån.

Riter

Rening och utspisning av gudinnan – godjan och hennes följe tvättar och serverar symboliskt gudinnans avbild mat vid regelbundna tillfällen.Måltiderna är ett sätt att komma samman i gudinnans närvaro och stärka gemenskapen. Gäster är välkomna att dela gudinnans spis men förväntas bidra med något till måltiden. Reningsriterna utsträcks även till deltagarna som precis som gudinnan symboliskt blir bestänkta med vatten för att renas.

Heliga danser och sånger – Det finns en mängd sånger och danser till gudinnans lov som utförs av gudinneföljet tillsammans med andra dyrkare vid olika tider på året. En rad festivaler och högtider högtidlighålls med gemensamma fester vid vårsådden, under sommarens arbete, höstskörden och även under vintern.

Offer – en del av Nerthusdyrkan innefattar offer till hennes storhet. Dessa kan bestå av gåvor till godjan och hennes följe, av symboliska måltider i gudinnans närhet, av offrandet av värdefulla föremål som sänks i sjöar och vattendrag. Dessutom mottar gudinnan offer av levande varelser, både djur och människor. Människooffer är sällsynta men kraftfulla och väljs noggrant ut av godjan.

Dop och begravningar – Nerthus godjor överser riter som rör både livets början och slut.

Siande och konsultationer – gudinnan som råder över liv och död har storinsikt i människors öden. Hon kan tala genom sin godja för att ge råd om vilka val en bör göra i viktiga frågor. Att närma sig gudinnan på detta sätt kräver stor ödmjukhet. Vanligen faller supplikanten på sina bara knän (om hälsan tillåter)och renas med helgat vatten, varefter godjan med sina lärlingar och trälar använder magiska sånger, mässande, stenar och runor för att se in i framtiden.

Annonser