Barbaricum

Världssyn

”…vår historia nedstiger nu från ett konungarike av guld till ett av järn och rost, som förhållandena gjorde för romarna den dagen…”

  • Cassius Dio, om Marcus Aurelius arvinge Commodus

Att vara en medborgare i Roms imperium är att vara en liten del av något mycket större. Även om de allra flesta människor aldrig lämnar sin hemtrakt kan de inte komma ifrån det faktum att imperiet omfattar nästan hela den kända världen och den kända historien. Oavsett vem du är och vad du har för bakgrund kommer imperiet påverka din existens. Du kan inte lösgöra dig från detta. Imperiet har förlorat enskilda strider, men aldrig besegrats eller hotats. Roma Imperia är en jättelik monolit som stått i över 1000 år och det går inte att tänka sig en värld utan det. Det går inte att undfly imperiet, bara förhålla sig till det.

Idén om gränsen, eller Limes, är ett viktigt begrepp i Roms begreppsvärld. Utanför gränserna ligger Barbaricum, de vilda och ociviliserade länderna. Om Imperia står för balans, förutsägbarhet och tradition står Barbaricum för kaos, fara och godtycklig förstörelse. Limes, gränsen, är den skyddande linje som skiljer imperiets värld från det ylande barbariet utanför. Även medborgare som lever nära gränsen och har relativt mycket kontakt med barbarer har svårt att inte göra denna åtskillnad på delarna av världen.

Både individer och grupper kan dock röra sig över gränsen och omvandlas till något annat än vad de var. En german som tagit värvning i legionen och efter avslutad tjänst fått en gård ses som en romare. Det viktiga är dock att de två världarna ses rymma helt olika tillstånd och att de inte kan blandas.

En gång stod imperiet för enbart goda ting, men tidens tand har nött ner dess dygder. Många känner sig numera mer som fångar än som deltagare i imperiets saga. Problemet är att inget alternativ finns att tillgå. De flesta axlar helt enkelt sin börda och försöker att klara sig så gott de kan inom systemets ramar. Endast ett fåtal vågar drömma om en annorlunda värld, en värld vars skiljelinje inte längre går mellan Imperium och Barbaricum.

Överlag ser folk världen som att den en gång var gyllene och god, men att nutiden gått i stå och blivit en blek kopia av hur bra det var förr. Denna syn kommer dels ut traditionell grekisk filosofi och romersk konservatism. Men den stämmer också rent konkret. Århundradena efter Kristi födelse var en period av industriell produktion som inte kommer att överträffas igen förrän vid 1800-talets industriella revolution. Efter 200-talets långvariga kriser av krig och ekonomiska katastrofer är 300-talet i jämförelse betydligt fattigare rent materiellt. Kungariket av guld har blivit ett rike av järn och rost.

Annonser