Barbaricum

Samhällets uppbyggnad

Patroner och klienter

Det romerska samhällssystemet är i teorin ett rättvist samhälle där medborgarnas rättigheter skyddas av den kejserliga lagen. I praktiken är systemet genomkorrumperat med mutor, skattefusk och lagbrott.

Grunden i denna korruption är det så kallade klient-patron-systemet. Ursprungligen var det ett sätt att skapa fungerande relationer mellan grupper och individer med olika förutsättningar. Patronen var den som hade mer resurser inom något område och antog klienter som fick dennes hjälp. Till exempel kunde en rik släkt ge ekonomiskt stöd till fattigare bönder så att de kunde bryta ny mark eller klara sig igenom missväxtår. I utbyte gav klienterna stöd till sin patron i t.ex politiska val och andra tjänster. Idealet var gemensamt utbyte.

I dagens Rom fungerar systemet så att inget riktigt går att uträtta utan en patron med inflytande eller resurser. Anställning på statliga poster, kapital till byggnationer, handelsföretag eller bara ett lån så att du klarar nästa skatteindrivning; allt kräver att du känner någon som känner någon. Det är mycket svårt för enskilda individer att få statsapparaten att arbeta för dem utan att smörja någons händer med en direkt muta eller genom löfte om gentjänster som klient. Detta har urgröpt rättssäkerheten och gör att många medborgare endast ser till sig själva och sina närmaste.

Systemet ifrågasätts dock inte på något praktiskt plan. De allra flesta anser att andras manipulationer av systemet är korruption och lagbrott och alla dina egna manipuleringar är rättvisa justeringar. En vanlig inställning är att kejsarmakten och systemet i sig är gott och rent men att enskilda personer förstör det för alla andra. Eftersom dagens korruption sprungit ur något som en gång fungerade bra (enligt vad folk överlag tror även om det kanske inte stämmer i realiteten) så längtar folk istället tillbaka till en tid när enbart den egna gruppen var äkta romare som stod för rättvisa och generositet och alla andra var utbölingar som besudlade Roms ädla ideal.

Medborgarskapet

Medborgarskapet är det juridiska tillstånd som skiljer en romare från en icke-romare. En gång i tiden var det en hett eftertraktad titel, men sedan drygt 150 år är i stort sett alla som lever innanför limes medborgare. Detta har urholkat dess värde och gjordes främst för att öka antalet skattebetalare. I teorin är medborgare lika inför lagen och har en mängd rättigheter som ska skydda deras rättsliga och ekonomiska intressen, men i praktiken handlar det om att ha tillgång till inflytelserika patroner.

Annonser