Barbaricum

Höga Klippans kanton

Vårt folk har lidit länge av romarnas förföljelser.
Trots detta är vi stolta och gästfria och i våra nya ledare ser vi framtidens löfte.
Nerthus, livets och dödens stora gudinna är vår anmoder, vi är ett gudafolk.

Historia

Höga klippans folk leder sin härstamning från Rhenflodens vattenandar. Dessa Nerthus tjänsteandar ska ha tagit mänsklig form och avlat barn som levt vid den väldiga flodens utlopp på det norra havets stränder. I sinom tid skall deras ättlingar ha vandrat söderut och hamnat i Alamannia.

I modern tid har Höga klippans folk sett många förändringar. Under 340-talets fred med romarna flyttade folket till Rhens västra strand och skapade sig nya hem där. Denna nyskapade kanton kallades Gyllenstrand och nybyggarna minns den med nostalgins förlåtande skimmer.

Under 350-talet blev romarna stegvis mer och mer fientliga igen och efter trakasserier flydde många invånare från Gyllenstrand tillbaka till sina gamla hemtrakter i Höga klippans kanton. Då befolkningen som stannat kvar där redan hunnit få barn och tagit över de övergivna åkrarna uppstod många konflikter.

Krigsledaren Brethild spelas av Emelie Markannen-Åberg.

Krigsledaren Brethild spelas av Emelie Markannen-Åberg.

Kantonens räddning blev det karismatiska ledarskapet som utövades av paret Gerdinjo och Balthazar. De blev kända som goda och rättvisa ädlingar som gick att lita på. När Höga klippans krigsledare Gundomar dog övergick styret till dessa två. Deras dotter Brethild var även hon folkets ögonsten.

Kriget mot Julianus blev en katastrof för kantonen. Både Gerdinjo och  Balthazar stupade på Argentoratums fält där de stred i centern nära Serapia och Chnodomars baner. Deras livvakt ville dö tillsammans med dem, men beslöt att kämpa sig ut för att rädda Brethilds liv.

Freden blev betungande. Då Höga klippan ligger nära gränsen avtvingades de friborna hårda dagsverken för att bygga upp romerska vakttorn som skulle övervaka farlederna ner mot Rhen. Brethild fostrades av sina äldre släktingar att axla sina fallna föräldrars mantel och har lett folket så gott hon kunnat genom dessa motgångar.

Nu har Julianus tågat iväg till Persien och både ädlingar och friborna törs plötsligt drömma om frihet igen…

Landskapet

Höga klippans marker sluttar nedåt i västlig riktning mot floden Rhen. Enmängd mindre vattendrag genomskär landskapet på sin väg till till den stora vattenleden. Längs med Rhens strand låg förr många byar, men sen kriget har de flesta legat tomma, många gånger på order av romarna. Istället har folket sökt sig uppåt till de mer höglänta områdena. Gårdarna ligger tätt och det är tidvis ont om mat att föda alla de munnar som flytt över floden de senaste tio åren.

Uppe på en ås ligger den burgh som ger kantonen sitt namn. Den är helt byggd i trä då romarna hållit noggrann uppsikt över befästningsverken och inte tillåtit några stenmurar att uppföras. Nedanför burghen vid åsens fot ligger en större by som vuxit upp i dess skugga, kallad Klippskugge.

Samhälle

Trots att det är ont om resurser håller kantonens folk ihop förvånansvärt bra och inte heller har det skett någon större utvandring till andra områden trots de kärva tiderna. De förra krigsledarna lyckades skapa en stämning av rättvisa och god sed. Deras dotter Brethild har med sina släktingars hjälp lyckats bibehålla denna genom nödåren.

På grund av romarnas fientlighet har handeln över Rhen till stor del avstannat och Höga klippan bedriver endast begränsad handel med kringliggande kantoner.

Resurser

Höga klippan har inte den bästa åkermarken, men de vattensjuka ängarna föder boskap i stor mängd.Dessutom har överbefolkningen den positiva bieffekten att det är lätt att få tag i arbetskraft till större byggprojekt. Detta utnyttjas dock av romarna, så kantonens ledning kan inte utnyttja detta till fullo.

I Höga klippans burgh finns nästan150 krigare redo att strida för Brethild och hennes släkt. Från kantonen kan hundratals friborna kallas upp om fienders kulle invadera, men de har ont om bra vapen.

Annonser