Barbaricum

Barbaricums workshops

Föreningen har tillgång till mötes- och hantverkslokaler i Villa Odin i Solna och håller workshops för alla som är intresserade av kampanjen.

Under 2016 kommer vi ha stridsworkshop/träning första lördagen varje månad och hantverksworkshop tredje lördagen varje månad. Workshoparna kommer normalt att starta kl 13.
Alltså:
Stridsträning: 7/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 3/12. (5/11 utgår då vi arrangerar lajvet Röda spår det datumet.)
Hantverk: 21/5, 18/6, 16/7, 20/8, 10/9 (flyttat från 17/9 då det krockar med Blodsband), 15/10, 19/11 och 17/12.

Hitta hit

Villa Odin ligger på Spetsgatan 4 i Hagalund, bredvid Olle Olsson-museet. Här finns karta.

Pendeltåg eller Tvärbana till Solna station, därifrån 750 meters promenad, alternativt buss 513 Brahegatan eller Sunnangården.
T-bana eller Tvärbana till Solna centrum, därifrån 1,3 kilometers promenad, alternativt buss 513 till Brahegatan eller Sunnangården.

Samling kring blinget vid en workshop den 28 september.

Samling kring blinget vid en workshop den 28 september.

Annonser