Barbaricum

Frostbäckens kanton

Vi har vunnit freden och Rom har varit goda allierade sen dess.

Floden är vårt livsblod med handel och lera.

Vår rikedom syns på vårt guld och våra blanka brynjor.

Historia

Kantonens äldsta historia berättar om modiga nybyggare som kom seglande ner längs Rhen i stora kanoter av trä. Vissa säger att de var cherusker som sökte nytt land och den legendariske Hermanaz,  är därför en populär figur i kantonens sagor. Hermanaz är också känd som Arminius, se t.ex. http://www.youtube.com/watch?v=DpOAcaIDuNo

Under åren precis innan det senaste kriget mot Rom var Frostbäcken lite på tillbakagång. Andra kantoner fick kontroll över Rhens västra strand och lade beslag på handeln västerut själva. Burgunderna i öst rasslade tidvis med sina vapen, och även om det gick att vinna ära i strid mot dem hade de föga rikedomar att plundra.

Sålunda var de flesta rätt pigga på att gå i krig mot Julianus, eftersom det gav möjlighet till krigsbyte i mängd. Under slaget vid Argentoratum stod kantonens krigare i den Alamanniska härens mitt, men ledarna hade varit klipska och gömt en mängd flottar nere vid Rhens strand som kom till stor nytta underreträtten. På så vis undveks katastrofala förluster i nederlagets stund.

Frostbäcken må ha varit med om att förlora kriget, men de har gjort sitt bästa för att vinna freden. När romersk trupp kom marscherande för att utkräva krigsskadestånd och gisslan bjöd ledarskapet in dem i sin burgh på en hejdundrande fest. De romerska befälen blev uppenbarligen nöjda med denna behandling och det knöts varaktiga kontakter.

Frostbäcken sände både krigare och handelsmän till Vårblot.

Frostbäcken sände både krigare och handelsmän till Vårblot.

Detta gjorde att kantonen fick mycket fördelaktiga handelsavtal och underfreden har landets rikedomar mångdubblats. Krigare och hantverkare har flockats till burghen. Trots sorgen över fallna kamrater har det varit sju goda år.

Kejsar Julianus lockade dock för något år sedan över en hel del äventyrliga själar till sitt enorma krigståg mot Persien och detta har gjort att kantonens militära dominans över sina grannar plötsligt blivit mindre markant. Rom är fortfarande en vinnande häst, problemet är att få grannarna att vilja fortsätta satsa på den…

Landskapet

Frostbäcken är namnet på en mindre förgrening av den mäktiga floden Rhen som flyter genom kantonen. Dess vatten är mycket klart och friskt och där leker stora mängder fisk. Längs med frostbäcken ligger befästa byar uppradade. Floden är själva grunden till kantonens rikedom, både på grund av fisket och den mörka, fina lera som kan grävas upp från dess bädd.

Vid Frostbäckens upprinning finns en stor sjö, vid vars strand de ädelbornas burgh är byggd. De senaste åren har sten forslats från imperiet och stora delar av fästningen är nu av sten istället för trä.

Samhälle

De stora byarna som ligger vid Frostbäckens stränder har blomstrat på grund av den myckna handel som passerat deras väg sedan krigsslutet.Detta har gjort att de friborna har stort inflytande över kantonens politik,men då många unga krigsföra ur denna klass de senaste åren tagit tjänst i den romerska armén har de ädelbornas makt inte undergrävts. Floden gör att följen från burghen snabbt kan färdas till alla viktigare platser i kantonen inom ett dygn. Detta ger de ädelborna möjlighet att lägga sig i de flesta affärer av vikt.

Närheten till de fientliga burgundiska stammarna i öster har också bidragit till att stärka upprätthållandet av en central liten här som snabbt kan svara på intrång. Sammanhållningen inom kantonen är således god.

Resurser

Kantonens största tillgång är som sagt vattenvägen som Frostbäcken utgör.Längs med denna kan varor och folk transporteras. Leran från flodbotten används till keramik, både bruks- och konstföremål. Fisket utgör ett gott tillskott till lantbruket och en hel del av detta omvandlas till garum (fisksås) som skeppas uppför floden till den romerska hären.

De ädelborna förfogar över ungefär 200 professionella krigare med romerska vapen och en mindre flottstyrka av transportbåtar. Från kantonens friborna kan ett par hundra krigare kallas upp om nöden kräver.

Annonser