Barbaricum

Om föreningen Barbaricum

Föreningen Barbaricum (startad 2013) är en Sverok-ansluten lajvförening baserad i Stockholm.

Medlem blir man genom att betala medlemsavgiften (50 kr för verksamhetsåret 2017) till föreningens plusgirokonto: Nordea 1678925-7. Då täcks man av Sveroks medlemsförsäkring om olyckan skulle vara framme under föreningens aktiviteter. När du betalar in avgiften godkänner du också föreningens stadgar.

Föreningen har ett samarbete med studieförbundet Sensus och har sedan 2014 också ett samarbete med Kulturförvaltningen i Solna kommun, som ger oss tillgång till Villa Odin i Hagalund; där det finns lokaler för möten och hantverk. Vi hoppas kunna göra Villa Odin till en samlingsplats för lajvare i Stockholm, och inte något som är begränsat till enbart Barbaricums aktiviteter. Föreningen håller regelbundna träffar för möten, hantverk eller bara häng.

 

Annonser