Barbaricum

Filmer

The Barbarians – war against Rome part II

Germanic Tribes – Barbarians against Rome

Germanic tribes – Pax Romana
En film om livet i Europa nära den romerska gränsen under 200-talet, alldeles innan kampanjen Barbaricum börjar:

Beowulf
Kvädet om Beowulf är en av de äldre myterna frånfolkvandringstidens Europa som överlevt till våra dagar. Vid tiden förBarbaricum är den ännu inte skriven, då de tumultartade åren mellan 300-taletoch 400-talets slut rymmer de händelser som Beowulf och många andra medeltida legender bygger på:

Carnyx
Rekonstruktion av en carnyx, barbarernas fruktade stridstrumpet:

Conan
Conan the barbarian, the musical:

Annonser