Barbaricum

Ödesmarks innehållsförteckning

Översikt

Ödesmark är ett actiontungt lajv som handlar om konflikten mellan germanska alamanner och romare vid Rhengränsen. Lajvet kommer att bjuda på uppstyrda stridsuppdrag och lägerspel med specifika kulturinslag för de båda sidorna. Alamannerna är på platsen för att bedriva ritualiserad krigföring med religiösa inslag. Romarna är där för att hålla sig fast vid sin gränspostering på den alamanniska sidan av Rhen och för att träna upp de förstärkningar som anlänt.

Strid

En stor del av lajvet kommer handla om gruppstrid utanför lägren, i skogsterräng.

Ramverket för striderna är ett väl genomtänkt scenariosystem där grupper från de två fraktionerna kommer att sändas ut på uppdrag där de möts och har en anledning att strida med varandra.

Koordinationen av uppdragen sköts av arrangörer och funktionärer med hjälp av ett system som ger uppdragen mening och mål in-lajv. Deltagarna kommer inte att behöva bryta sin immersion för att få veta vad de ska göra.

Detta scenariobaserade spel innebär att det inte kommer att förekomma något gameristiskt spel på högre nivå. Det vill säga, de höga befälen kommer inte att bedriva ett taktiskt spel med sina trupper för att försöka slå ut hela fiendesidan på en gång. ”Krigets” förlopp kommer alltså att vara narrativt och immersionistiskt till sin natur.

Det kommer dock att finnas gameristiska inslag i striderna. När en eller flera grupper möts ute på slagmarken avgörs striderna genom fri taktisk strid med boffervapen. Det kommer också att finnas små objektiv som grupper eller enskilda deltagare kan försöka uppnå, t.ex att få medaljer på romarsidan eller bli omsjungen av barder på barbarsidan för olika bedrifter. Dessa bedrifter kommer inte främst handla om vem som slåss bäst off-lajv, utan istället uppmärksamma andra egenskaper och handlingar som hör till soldatspelet.

Sista dagen kommer de två sidorna att mötas med full styrka i ett fältslag på öppen mark. Detta slag kommer till viss del att vara styrt för att få det att likna beskrivningarna av sådana drabbningar ur de historiska källorna.

Ute i fält kommer det att finnas funktionärsroller som är med i striderna. Dessa kommer att ha första hjälpen-utrustning samt mobil/kom-radio med sig i händelse av olyckor. De kommer också att hålla ett öga på striderna så att inget osäkert stridsspel uppstår.

Så, går det att vinna Ödesmark? Ja, på flera olika sätt, för olika individer och grupper. De barbariska krigsledarna är där för att vinna ära och anseende bland sina likar. Deras följefolk kan vara ute efter byte eller befordran eller att uppfylla gudagivna uppdrag. Romerska soldater kan vara ute efter samma sak, eller kanske bara vilja överleva till nästa rotation till trygga garnisonstjänster på andra sidan Rhen. Den största vinsten av alla är givetvis att ha ett roligt lajv.

Läger- och kulturspel

De två fraktionerna kommer att ha distinkta läger- och kulturspel. Barbarerna är på plats för att visa sig värdiga inför gudarnas ögon. Deras lägerspel kommer att vara fyllt av sånger och dans, fest och skryt, tävlingar samt givetvis maffiga religiösa riter.

Romarna i sin tur kommer att fokusera mycket på soldatspel i en liten utpost vid rikets gräns. En liten kärna romerska veteraner kommer att inviga mer nyinkallade rekryter i militärlivets seder och i legionens religiösa mysteriekulter. De nyanlända kommer också att drillas av barska tränare. Militär ceremoni och hierarki kommer att vara ledorden.

Då lägren också är platsen för vila och mat kommer det att gå att hitta anledningar till att spela mer eller mindre på dessa ovanstående bitar. Se vår indelning i rolltyper för att se hur du kan styra ditt spel till det du vill ha mest av.

Fyra typer av roller

Alla roller på Ödesmark kommer att anmälas som en av fyra rolltyper. Dessa rolltyper styr främst hur mycket strid deltagarna vill ge sig in i under lajvet. Avsikten är att deltagare ska kunna vara tydliga med vilken sorts spel de kommer att satsa på och därmed i förväg enkelt kunna stämma av med varandra så att minimalt skav uppstår mellan olika spelstilar. Det kommer att finnas i förväg satta minimala och maximala antal av de olika typerna för att få det scenario arrangörerna önskar. De fyra rolltyperna är:

  • Fredad Fredade roller är just det, fredade. Det betyder av olika in- och offanledningar att man ej får strida mot personen. Hen kommer att vara markerad med ett färgat armband och under inga omständigheter får någon deltagare bedriva fysisk konfrontation mot personen. Det kommer oftast att finnas uppenbara inlajvanledningar till att inte anfalla fredade roller, men i situationer där dessa inte är uppenbara, improvisera spelet så att det följer reglerna för fredade roller.
  • Obeväpnad Obeväpnade roller betecknas av just avsaknaden av stridsvapen, även om dolkar eller andra mindre vapen kan bäras om så önskas. Som obeväpnad så kommer strid ofta inte innebära direkt inblandning även om det kan ske vid t.ex lägeranfall eller om rollen är sjukvårdare i fält.
  • Beväpnad Beväpnade roller har strid som komponent i intrigregistret men det är inte huvudfokuset. Beväpnade roller skall förvänta sig att strid kan uppstå i deras lajv och att de är ett legitimt mål för motståndaren. Beväpnade roller förväntas vara just det; beväpnade utöver kulturspecifik och rollkrävande utrustning. Detta kan till exempel vara deltagare som vill spela soldater men som inte önskar lägga tyngdpunkten på just stridsmomentet.
  • Stridande Stridande roller präglas av chansen att hamna i strid på något sätt under lajvet. Roller ges ofta stridsrelaterade uppdrag och skall förvänta sig olika moment av lajvkamp. Stridande roller skall förvänta sig att behöva delta i strid i de flesta lajvmomenten.
Annonser