Barbaricum

Tidigare lajv: Frosteder februari 2014

Bröllop och blod!

Mitt i djupaste midvintern året 364 när kylan var som störst bjöd Fennecus, krigsledare av Österborg, in till bröllop för att äkta Lethrohlewa från Höga Klippans kanton, som ett sätt att söka överbrygga motsättningarna mellan de två rivaliserande ädlingaätterna.

Brethild, Lethrohlewas syster och krigsledare över Höga Klippan var inte lycklig över bröllopet men ledsagade sin bror till Fennecus jaktstuga djupt inne i Svartmården tillsammans med sitt följe.

På bröllopet var också flera andra Österborgare, några ädlingar från Frostbäckens kanton samt Fennecus romerska fostersyster Julia och hennes man och deras följe.
Gröna kullens krigsledare Aigil var också närvarande på bröllopet, mycket spakare nu sedan kväsningen av kantonen förra sommaren.

Under bröllopsfesten blev stämningen sämre och sämre och saker blev nästan strid mellan Höga klippan och Fennecus romerska livvakter och händelserna nådde en kulmen när Aigil ledde ett anfall mot gården tillsammans med krigare ur Gröna kullen och knivhögg Fennecus, lyckligtvis var såret ej dödligt. Nidingarna drevs bort men i kaoset efter anfallet upptäcktes ett brev addresserat till Fennecus där det uppdagades att Rom gav sitt stöd till Fennecus som Dux Alamannicus, med styranderättighet över provinsen. Återigen blev stämningen mycket hätsk och det höll på att gå till handgripligheter, tills godjorna lyckades avstyra det hela, men många hårda ord utväxlades. Alamannerna insåg att de måste samla alla kantoner till tingför att besluta om vad som ska göras och Frostbäcken erbjöd sig att stå som värdar.

Annonser