Barbaricum

Djurkämpar och spökkrigare

Wulfheodanaz och Hariaz
Alamannerna tror på en besjälad värld, full av andra och väsen som påverkar människans göranden. Denna tro sträcker sig även in i krigets sfär, där den tar formen av sympatisk schamanism. Innebörden av detta är att krigare med religiösa riter låter sig ”besättas” av olika andar för att få deras kraft i strid.

 

När en krigare låter en ande ”rida” sin kropp blir de två ett, men anden kommer att påverka och försöka styra kämpens handlingar. Detta transtillstånd går dock åt båda hållen, så de två tillsammans kommer kunna hjälpa varandra. Vid tillfällen av djup extas händer det dock ibland att anden tar över helt, på gott och på ont. Det händer inte varje gång en krigare låter sig anderidas och ses som något åtråvärt och storslaget att få uppleva åtminstone en gång i livet.

 

[Off-info: Gör så att det blir kul spel. Blocka inte andras spel genom att hänvisa till att din ande inte förstår de dödligas språk eller önskningar. Och strid inte vilt och osäkert bara för att du fått spela en besatt krigare, tack.]

 

Inför strid kan både djurkrigare och spökkrigare förbereda sig för att nedkalla andarna. Djurkrigare spelar ofta musik, sjunger och dansar. De imiterar sina skyddsdjur och skiftar på så vis hamn och blir de vilda bestar de vill efterlikna.

 

Spökkrigare har också riter, ibland relativt stillsamma, ibland så våldsamma att fara för liv och lem uppstår. Deras mål är att nedkalla de dödas själar att ta dem i besittning. Med mässanden och lurar kallas de förlevande att komma och offergåvor i form av blodsutgjutelse förekommer också.

 

Både djurkrigare och spökkrigare använder fetischer (shamanistiska magiska föremål) och sinnesförändrande droger för att komma i extas och öppna sinnet för den andra världens invånare. Djurkrigare ikläder sig alltid någon form av pälsklädnad eller djurmasker och målar sig i ansiktet för att dölja sina mänskliga jag. Spökkrigarna i sin tur klär ofta av sig och strider med bar överkropp eller bara armar. Avklädningen är en symbolisk begravning och avlämnande av det levande jagets attribut för att släppa in forntida hjältars gastar. Kroppen och ansiktet täcks av färg, ofta svart och vitt, men även rött och blått förekommer. Färgerna innehåller psykotropiska växtextrakt och får krigarnas yttre blodkärl att dra ihop sig så att de framstår som bleka och inte blöder lika mycket om de blir sårade.

 

Självklart kan både djur- och spökkrigare gå ut i kamp utan dessa grundliga förberedelser, men de är då inte lika starka som de skulle kunna vara.

 

[Off-info: Den som spelar djurkrigare och som tar på sig rätt sorts rekvisita och tillsammans med andra ur sin ”flock” gör en extasdans med djurhärmande element innan de går ut på ett stridsuppdrag får en extra träff. Samma sak gäller spökkrigare som gör en transrit med sina sköldsyskon och målar sig i ansiktet och på de delar av kroppen som är bara. (Du behöver inte klä av dig för att få bonusen, det kan vara kallt, myggigt eller du kanske bara inte vill.)

 

Notera att hjälmregeln fortfarande gäller för både djur- och spökkrigare, dvs du måste ha någon form av skydd för huvudet för att få extra träffar av något slag.

 

Extraträffen för utspelad rit gäller i ett uppdrag (från att ni lämnar lägret till att ni återvänder) och räknas tillsammans med eventuell rustning du bär. Tanken är att extraträffen är lite av en belöning för den som ansträngt sig att skaffa cool rekvisita och som gör inspirerande kulturspel av det.]

 

Socialt ses extaskrigare av olika sorter som ett naturligt inslag i en här. Trots att de skiljer sig åt i utseende och metod är både djur- och spökkrigare utmärkta spejare och infiltratörer, kan agera iögonfallande förkämpar och piska upp stridslusten hos andra krigare eller stå fast i sköldmuren med resten av en fylking.

[Off-info: Du har en cool roll, spela in dig i resten av alamannernas fylking istället för att särskilja dig från dina medlajvare. Gör inte riterna hemligt och avskiljt och spring inte iväg själva på speciella ”djur- och spökräder” som ingen annan får vara med på . Bjud in, inkludera och skvätt lite färg på den som vill! Du som inte är extaskrigare, spela upp de som är det, men kom ihåg att gränsen mellan olika krigartyper alltid är flexibel hos alamannerna.]

Annonser