Barbaricum

Frowhon – den segersälla

Förälskelsens rus / segerns sötma
Guldglöd och strålglans / i skölden speglas
Hjärtan hon vinner / begär hon uppfyller
Över Middangeard / hon strör sina gåvor
Ringgiverska / älskad av alla

Egenskaper och attribut
Frowhon (”Frun”) är en kraftfull gudom med makt över liv och död i strid och våldsamheter. Hon är förälskelsens rus, hon är den segrande. Hon är generositetens gudinna som skänker guld och framgång, både i strid och i kärlek åt den som följer henne.
Hennes symbol är cirkeln, både sköld och ring, hennes totemdjur är kattdjur och rovfåglar.

Frowhon har i arla urtid lärt en utvald del av människornas släkten krigets och stridens hemligheter, på det att de ska kunna utstå undergångens dom med ära och högburna huvuden. I Frowhons egen boning Shilthalaz (”Sköldhallen”) lever en ätt av utvalda krigarkvinnor som gudinnan upplyft att utföra hennes önskningar. Dessa kvinnoandar kallas för Diser och de agerar skyddsandar åt ätter som i forntiden gått i förbund med Frowhon. Om dessa finns många sagor att berätta, men i korthet kan sägas att de kan ta gestalt av både människa och djur. Eftersom de är goda sejdare precis som sin mästarinna går alltid den som avvisar deras råd ett ont öde tillmötes. Diserna tar form av olika djur (oftast kattdjur och jagande fåglar) och rör sig genom världen och inhämtar information åt Frowhon.

Släkter som beskyddas av en Dis har ofta arvegods som lämnats till dem när Disen för första gången visade sig för släktens ättegrundare. Dessa är ofta vapen och rustningar, men ibland andra sorters föremål som horn, ben eller djurskallar av det djur Disen kan anta.

De allra flesta människor kommer aldrig att möta Frowhon personligen, då hon oftast agerar genom sina Diser när hon vill uppnå mål i Medjenegardaz. Inför ödesmättade och stora strider kan hon dock ses rida över himlen, där hennes springares hovar slår upp gnistor av eld i sina spår. Dessa himlatecken är en tydlig indikation på att ofärdstider står för dörren och utlöser alltid flitigt blotande till Frowhons ära, för att försäkra sig om hennes gunst och nåd inför det kommande kriget.

Kult och Riter

Frowhon är en stor gudinna som dyrkas tvärsöver hela barbaricum. Hon hålls lika högt av Juter, Franker och Allamanner. I en tid av ständig oro och uppblossande konflikter ser alla med politisk makt nyttan i att hålla sig väl med krigets gudomar, och Frowhon räknas som den största och första av dessa. Följande människor dyrkar vanligtvis Frowhon:

  • Erilaz och högvälborna, samt deras familjer och svurna väpnade följen. På många sätt är Frowhon ädlingarnas och hövdingarnas gudinna.
  • Krigare av alla slag. Unga sköldmöer och svenner som ger sig ut att söka sin lycka på svärdets väg håller Frowhon högst av alla gudomar.
  • Det Gyllene Bandet. Tillsammans med Wôdanaz utgör Frowhon dessa sökande hjältars skyddsgudar. Somliga föredrar Wôdanaz vansinniga raseri, andra Frowhons mer välplanerade inställning till strid. Andra blotar till båda bara för att vara på den säkra sidan.
  • Släkter som beskyddas av en Diser. Somliga familjer har av hävd kontakt med Frowhons utsända skyddsandar, Diserna. Dyrkan riktas ofta direkt till familjens Diser, men man glömmer inte att dessa alltid skickas av Frowhon och att hennes beskydd inte är att bespottas. I dessa fall tyr sig hela släkten till krigsgudinnan, både hög som låg.

Frowhons helgedomar är hägn (inhägnade platser) med avbilder av trä och tempelbyggnader. Dessa kan vara allt från enkla stolpar nedslagna i marken via enkla tak till faktiska byggnader. Men oavsett hägnets utseende så har de alltid i sitt centrum en välvd sköld som kan vändas både rättvänt och uppochner och därmed ha två aspekter: både Korgen, dignande av livets goda och Skölden, det som skyddar.

Riterna till Frowhon är vanligen antingen stridsriter eller fertilitetsriter. Godjan och akolyten är ofta men inte alltid kvinnor.

Vid stridsriterna är godjan oftast fullt rustad och sejdar om stridstaktik och information. Godjan söker nå Shilthalaz, den gyllene Sköldhallen och få visioner av Järnets Rådslag där Frowhon sitter med sina krigsledare. Vid riten kan godjan få hjälp av vapendansare: tillsammans genomför de en disciplinerad dans som representerar stiliserad strid i formation.

Frowhons aspekt som fruktbarhetsgudom handlar främst om potens, fertilitet och lust (snarare än barnafödande och omhändertagande). Fruktbarhetsriterna innefattar ofta en extatisk dans för potens, fruktbarhet och livsglöd.
Frowhons godjor är också ofta kunniga i att tillreda kärleksdrycker och att använda andra talismaner (exempelvis magiska ringar) som kan förvrida folks sinnen, och de använder hallucinogerande te för att försätta sig i trance under riten.

De som ber till Frowhon kan exempelvis be om:

  • Krigslycka. Inför stundande krigståg ser man till att skaffa sig Frowhons gunst genom rikliga offer. Dessa sker dels precis innan man marscherar ut i fält, men också ofta varje gång man slår läger, och särskilt inför stundande drabbning.
  • Tacksägelser för vunna strider. I dessa riter samlar man krigsbyte man tagit i slag där man bett om Frowhons hjälp. Man ljuter först blod på gudinnans sköld, gärna från en tagen fånge, medan de som deltagit i segern lämnar fram varsin del av den slagna fiendens vapen, sköldar och rustningar. Dessa bestänks med blodet och bärs sedan till en mosse där allt sänks i det våta djupet. Sålunda visar man tack och betalar igen sin skuld för hjälpen Frowhon skänkt. Ju större seger som vunnits eller svårare läge man klarat sig ur, desto mer av bytet anses det lämpligt att offra. Ibland lämnas inget byte kvar åt segrarna alls. Den gamla seden säger nämligen att krigsgudinnans välvilja förutan skulle seger ändå vara omöjlig även om krigarna så vore skodda i järn från topp till tå.
  • Rikedom. Guld är vägen till ett gott liv och Frowhon skänker rikedomar till den som visar sig värdig hennes givmildhet.
  • Kärlekslycka. Kärlek och lusta hör också till livets rikedom och inte alla är förunnade dem. Men Frowhon välsignar den som hett önskar känna passionens storm i sitt blod. Frowhon är ursprunget till allemannernas talesätt ”tur i spel och tur i kärlek” – den som har gudinnans gunst behöver inte välja!
Annonser