Barbaricum

Musik och kväden

Kväden, musik och dans är en stor del av den alamanniska kulturen, och i Barbaricum i stort.

En viktig del vid de flesta sammankomster är framförandet av muntlig tradition och underhållning. Alamannerna har visserligen ett eget skriftspråk – runor – och är granne med det romerska skrivna latinet, men de flesta är analfabeter. Det gör att sång och berättarkonst hålls mycket högt, för det är så kunskap och nyheter förs vidare. Berättelser om hjältar och gudar används för att föra fram sociala värderingar och seder. På så vis sprider sig kultur så långt som den ombesjungs. Historieberättare är populära och har en given plats på gästabud, högtider och valkamper. Ett stycke som de flesta känner till är Kvädet om Slaget om Argentoratum; det stora slaget för 8 år sedan när alamannerna kämpade mot romarna och besegrades svårt.

Musik är en del av berättandet men också en njutningsform i sig självt. På en tid då all musik är ”live” och det inte finns tillgång till ett massmedialt utbud ett knapptryck bort, fascinerar och lockar musik på ett sätt vi idag har svårt att förstå. Det är inte ovanligt att en hel festhall som nyss sjudit av högljudda samtal, skramlet av matdon och skratt tystnar helt när en sångare stämmer upp ett kväde.

Till musiken hör också dans. Alamannerna älskar att dansa tillsammans ofta i ganska enkla ringdanser där alla kan röra sig till rytmen och tonerna. Är dansarna tillräckligt många bildas helt enkelt flera ringar inuti varandra, som gärna rör sig i olika riktningar. Det viktiga är glädjen och gemenskapen, inte att behärska avancerade steg eller annat som särskiljer folk från varandra. Till danserna sjungs ofta sånger med omkväden, där ett fåtal sångare kan hela texten och sjunger den, medan resten av deltagarna bara stämmer upp i refrängen/omkvädet.

Här finns ett antal olika kväden och sånger som använts i kampanjen.

OFF-info: Våra källor om 300-talets musik och dans är väldigt få och bristfälliga. Fördelen med det är att vi är fria att själva hitta på eget, och extrapolera från de källor som finns. Mycket musik och sång med vikingatida inspiration och stämning fungerar även på Barbaricum. Observera dock att texterna kan behöva modifieras för att inte krocka med fiktionen (gällande t.ex. jämställdhet, gudanamn m.m.)

Här är några tips på annan musikinspiration till Barbaricum, ge oss gärna fler tips och länkar:
* Beowulfkvädet, här på vevlira (utdrag): https://www.youtube.com/watch?v=G4BUkOjxuZo
* Musiken från den animerade Beowulffilmen: https://www.youtube.com/watch?v=dy31UdMz4Vk och
* Wardrunas Runaljod-album: Gap var Ginnunga och Yggdrasil

Annonser