Barbaricum

Harjet Rödstrand

Harjet Rödstrand – Rauthasetlan

Frowhons röda dotter/himlafödd hjältinna

Vid Rhens östra strand ligger ett gammalt harj (alamannisk helig plats) helgat till en lokal halvgudinna kallad Frowhons Röda Dotter. Legenden förtäljer hur Frowhon fattade tycke för en vacker människa och hur de tillsammans vid floden avlade en dotter som växte upp till en mäktig hjältinna.

Den Röda levde i över hundra år innan hon vände åter till son moders hall i Uppahemjaz (Himlen, där gudarnas boningar ligger) och hennes ättlingar efter henne utförde många stordåd värdiga sin anmoder. De sitter nu alla i Frowhons hallar och kan sända sina välsignelser till dödliga som offrar vid platsen för deras uppkomst.

Harjet idag är ett strandhugg instucket bland klippor. Åldriga träds grenar kastar sin skugga över stranden där Den Rödas avbild står och blickar ut över vattnen som var vittne till hennes dagars början.

Godjorna har valt Rödstrand som plats att hålla Walharjaz på då de hoppas att hjältinnans mod ska inspirera alamannerna att efterlikna hennes gudomliga egenskaper.

[Off-info: Harjet kommer användas som spelplats för ett par större ritualer och det kommer med all största sannolikhet även stå strider där. Spela gärna på att ni vill betyga Den Röda en vördnad med privata offergåvor och berätta gärna historier om hennes hjältedåd.]

Annonser