Barbaricum

Trygghetspolicy

Det ska vara tryggt för alla att lajva i Barbaricums värld.

Vi har nolltolerans mot alla former av sexism, övergrepp eller annat riskabelt beteende. Detta gäller under hela arrangemanget, både inlajv och off.

Arrangörerna ska ha beredskap att hjälpa och stötta en deltagare som drabbats.

Den som utsätter annan för fara eller på annat sätt bryter mot lajvets regler ska varnas eller bli tillsagd att lämna lajvet.

Trygghetsvärdar ska utses till varje lajv för att bidra till en trygg miljö.

Sovarrangemangen ses över vid varje lajv, och extra sovplatser finnas tillgängliga.

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarna ska vara minst två på varje arrangemang och ska inte vara begränsade till enbart ett kön. De behöver inte vara arrangörer. Deltagarna ska före lajvet informeras om vilka de är, samt på plats innan lajvstart.

Deltagarna kan prata med trygghetsvärdarna om vad som helst som känns otryggt. Det kan gälla ett sexuellt övergrepp lika väl som att någon boffrar på ett riskabelt sätt. De och arrangörerna kan störas när som helst, även om de sover, äter eller är mitt i en lajvscen.

Trygghetsvärdarna ska vara över 21 år och empatiska, stabila personer som till arrangörernas kännedom aldrig har begått någon form av övergrepp. På sikt vill vi att våra trygghetsvärdar ska vara utbildade i t.ex. scouternas ”Trygga möten”-kurs (http://tryggamoten.se).

Om något händer – första steget

Arrangörerna och trygghetsvärdarna ska ha beredskap att ställa upp med ett första stödsamtal om någon drabbats, samt hjälpa till med till exempel polisanmälan, skjuts hem eller till buss eller tåg, utifrån den utsattes behov och önskemål.

Ingen som utsatts ska bli ombedd att sätta sig ner och prata om saken med den misstänkte förövaren.

Om någon deltagare råkar ut för något, det kan vara en olycka eller ett övergrepp eller annan incident, ska arrangörsgruppen alltid höra sig för om vad som har hänt och följa upp och ställa frågor efter lajvet.

Om något händer – andra steget

Konsekvenser för den som gjort ett övertramp, brutit mot lajvets regler eller svensk lag beslutas av arrgruppen. Det kan handla om att ha ett samtal om att personens beteende uppfattats som obehagligt eller otryggt. Vid grövre övertramp kan personen avhysas från lajvet, eller stängas av från framtida lajvande i kampanjen.

Sovarrangemang

Det har kommit fram att en riskfaktor för sexuella övergrepp på lajv är att någon saknat eget tält eller kommit ifrån sina vänner och erbjudits sovplats hos en person som utnyttjat situationen. Därför ska det finnas extra sovplatser och filtar tillgängliga hos arrangörerna. Alla ska få information om detta inför lajvet.

Annonser