Barbaricum

Ordlista

Alkiser Gudomliga tvillingar med ansvar för syskon.
Alamanni Folkslag bofasta i sydvästra delen av Barbaricum, på gränsen mot Italien och Gallien.
Angler Folkstam bofast i norra Barbaricum, vid Nordsjöns kust.
Arcani Romerska spioner, agenter och informatörer som jobbar på båda sidorna om gränsen för att hålla reda på vad Roms fiender och vänner sysslar med.
Barbaricum Den romerska benämningen på alla länder utanför imperiets gränser, speciellt syftande på området i Europa bortom Rhens och Donaus gränser.
Barder En fredad grupp, ett frejdigt samfund. Konstnärer, nyhetsframbringare, sedelärare. Högtaktade och eftersökta. Talets och sångens gåva är gudomlig.
Burgh Befäst boplats som fungerar som maktcentrum för en familj av ädlingar.
Det Gyllene Bandet Rörligt band av legosoldater svurna till hjälteidealen.
Diser Skyddsandar som vakar över viktiga personer och släkter. Har ofta form av kvinnor eller djur, är underställda gudinnan Frowhon.
Erilaz Trollkunniga och mäktiga lärda personer.
Erlingaz Ädlingar, den högsta samhällsklassen i det germanska samhället.
Frameahalaz Spjuthallen, gudinnan Tiwyas hem.
Franker Folkstam bofast i västra Barbaricum, norr om alamannerna.
Frowhon ”Frun”, Gudinnan över rikedom, kärlek och seger i krig.
Godjar Prästerskapet i den germanska religionen.
Harj Inhägnad helig plats.
Herthaz Krigsfölje.
Irminsul Världsträdet, skapelsens nav.
Juter Grannstam till anglerna, bofasta längst norr i Barbaricum.
Kalhjô Underjorden
Kuningaz Titel för de högsta av erlingaz/ädlingarna.
Medjenagardaz Midgård, människornas hem.
Nerthus Dödens, återfödelsens och underjordens gudinna.
Peplos En enkel ärmlös lång dräkt som används i hela Barbaricum av båda könen.
Regales Romerskt ord för erlingaz. Titeln används av romerskvänliga germaner.
Saxare Folkstam bofast öster om juterna i Barbaricums norra delar.
Subarmalis Vadderat rustplag som bärs under andra rustningar för att absorbera kraften i hugg och slag.
Sueber Stort folkslag som bildat många andra folkstammar i Barbaricum. Kulturbärande med seder som spritt sig, trots att sueberna inte längre har något eget land.
Sueonerna/semnonerna Legendarisk stam i Barbaricums mellersta delar. Omsjungna för sitt mod i många legender.
Tal Kyrte Det Fria Folket, kända i grekisk historia som amasonerna. Finns inte längre men är precis som semnonerna en grundpelare i germanska legender och värderingar.
Tiwya Gudinna över krigskonst, beskydd, visdom och öde.
Thunaraz En gud som rår över väder och vind, fruktsamhet, hantverk och beskydd av hemmet..
Torque Halsring i metall, ofta guld.
Uppahejmaz Himlen, där gudarna och ljusalferna bor.
Wergeld Blodspenning, den bot som betalas till en dräpt persons släkt av dråparen som straff för dådet.
Wyrdaz De blinda systrarna som väver hela världens öde.
Wôdanaz Gud över bärsärkagång, hamnskifte, skaldekonst och galenskap.
Annonser