Barbaricum

Sökta grupper

Detta dokument beskriver vilka grupper vi söker till Ödesmark på alamanniska respektive romerska sidan. 

Alamannernas följen

DSC_5890Ett följe är en liten grupp på ungefär 3 till 10 krigare som strider tillsammans. Läs mer här om alamanniska krigarkoncept.

 

 

Följen från Höga Klippan

 • 1 – 3 följen, blanda krigarstilar som ni vill inom följena

Höga Klippan har sedan länge varit ute efter hämnd mot Rom. De vill visa sig som den främsta kantonen och både friborna och ädlingar har flockats till banéren för att vinna anseende i Walharjaz. Brethild är krigsledare över alla följen från Höga Klippan, men varje följe har sin egen ledare och kan agera självständigt.

Följen från Frostbäcken

 • 1 – 3 följen, blanda krigarstilar som ni vill inom följena

Frostbäcken tjänade på kriget men har smidigt lagt om kursen till sammanhållning mellan kantonerna. Kantonen leds av en allians av mäktiga personer och har ingen tydlig krigsledare. Alla följen vill därför visa att just deras ledare är den främsta i Walharjaz för att kunna åtminstone bli erkänd som ledare av Frostbäcken.

Följen från Örnhem

 • 1 följe, främst Erlingas och Herthaz

Örnhems följe kommer för att leva upp till de anrika traditionerna deras kanton har. De är få men har ovanligt mycket utrustning, vunnen i den omsjungna forntiden. De vill visa att de inte är gårdagens hjältar utan fortfarande värda att väljas som de främsta i Walharjaz.

Följen från Österborg

 • 1 följe, främst Frijot och Hariaz

Österborg är i kaos sen Fennecus lämnade sin Burgh och flyttade över Rhen till imperiet. Medan ädlingarna träter har de friborna krigarna från kantonens mörka skogar samlats för att visa att de inte står någon efter i Walharjaz.

Gyllene Bandet

 • 1 följe, endast Wulfheodanaz och Hariaz.

Likt korpar dras till ett slagfält har godjornas förkunnande att hålla en Walharjaz mot de romerska styrkorna i Alamannia dragit till sig vandrande hjältar från alla väderstreck. Tillsammans har de svurit det Gyllene Bandets ed och strider inte för att koras till ledare över Alamannerna, utan blott för odödlig ära.

Gudsvittnen från Gröna Kullens kanton

 • 3 – 5 beväpnade roller

Gröna Kullen har dömts av godjorna att göra bot för de brott mot gästfriheten och gudarnas lagar som skedde vid midvinterbröllopet i Österborg. De kommer därför inte att få leda eller strida för sin egen ära, utan skall följa andra krigare och bära vittne om deras mod till de högsta.

Gudsvittnena kommer att kunna delta som spelare på alla lajvets delar, men har vissa funktionärsfunktioner. De kommer vara ansvariga för att hålla koll på säkerhet i strid, ha kommunikationsutrustning och första hjälpen-utrustning med sig i fält.

Utländska allierade

 • 1 följe, här kan du spela tillrest från någon annan folkgrupp i Barbaricum som t.ex. Sarmater, Franker, Goter eller Perser. Den här gruppens sammansättning beror på vilket intresse den får av deltagare.

Godjor

 • 1 – 5 godjor och/eller gudsträlar/lärlingar

Godjorna har förkunnat att en Walharjaz ska äga rum och är därför på plats att helga, råda och döma de församlade krigarna. Att spela godja är en högkravsroll och kan även innebära funktionärsuppgifter.

Matlag

Vi söker ett matlag på två eller flera personer att sköta matlagning av enklare allmän utspisning under lajvet. Matlagsdeltagare betalar ingen avgift för att komma på lajvet.

Helare, tjänare, slavar och andra ickestridande roller

Varje följe kan ha ett mindre antal ickestridande med sig som fyller funktioner som behövs både in- och off-lajv för att lajvet ska fungera.

 

Romerska Trupper

marsch-9De flesta romerska trupperna tillhör Centuria I i första kohorten av den berömda Legio VIII Octavani. Centurian delas in i ett antal tältlag som är grupper om cirka 4 till 8 soldater. Varje tältlag får ha en tjänare per 4 legionärer som hjälper till med arbete i lägret. Läs mer här om romerska trupptyper.

Befälsgrupp för centurian

 • 1 centurion, högsta befäl på platsen
 • 1 optio, assistent och andra i rang till centurionen (tillsatt: John Barkestedt)
 • 1 Campidoctor, drill-sergeant (tillsatt: Cornelia Karlslund)
 • Cornicen, hornblåsare och allt-i-allo
 • Medicus, fältläkare
 • Slavar till befälsgruppen

Samtliga roller i befälsgruppen är högkravsroller och kan innebära visst funktionärsansvar, särskilt rollen som centurion.

Veteraner

 • 1 – 2 tältlag

Veteranerna har redan tjänat ett antal år i legionen och lärt sig det ena och det andra om krigets hantverk. De har kunnat samla på sig sold och byte för att ha dyrare och tyngre utrustning än nyinryckta pedes (fotsoldater). De är hemma i legionen och de flesta är också medlemmar av soldatkulten runt guden Mithras. Att spela veteran kräver relativt mycket utrustning.

Tillåtna Trupptyper:

Minst hälften Linjesoldater, måste ha hjälm och någon form av rustning

Upp till hälften Lätta soldater, måste ha subarmalis och svärd/yxa.

Högst en av fyra Skyttar, måste ha hjälm och någon form av rustning.

Rekryter

 • 2 – 4 tältlag

Centuria I har precis tagit emot en ny omgång rekryter som skeppats över Rhen för att få utbildning och erfarenhet i fält. De kommer utan att veta det hamna i en storm av alamanniska vapen. Rekryter kan delta på lajvet med minimikraven på utrustning eftersom legionen inte har lager nog att rusta alla soldater likadant.

Tillåtna Trupptyper:

Minst hälften Linjesoldater, får ha minimikraven på rustning & vapen

Upp till hälften Lätta soldater, får ha minimikraven på rustning & vapen

Högst en av fyra Skyttar, får ha minimikraven på rustning & vapen

Spejare

 • 1 tältlag

Exploratores, eller spejare är såna veteraner eller rekryter som visat fallenhet för bågskytte och överlevnad i skogen. De kommer alla från lantlig bakgrund och är stolta över sina färdigheter. Spejarna är den enda gruppen där alla medlemmar får ha pilbåge.

Tillåtna Trupptyper:

Blanda som ni vill Skyttar och Lätta soldater, undvik tunga rustningar

Foederati

 • 1 tältlag

En trupp allierade barbarer har lagts till centurian för att stärka den tills förstärkningarna drillats in. Den leds av Fennecus (Emma Wallet, arrangör) och utgörs av alamanner och andra som tjänar med egen utrustning. Detta är alltså gruppen för dig som både vill ha kakan och äta den, d.v.s spela barbar i den romerska hären.

Tillåtna Trupptyper:

Rusta er motsvarande Erlingas (Ädlingar) eller Herthaz (Härdväktare), gärna med romersk utrustning inblandat.

Manuballistari (Artillerister)

 • 2 – 4 artillerister

Centurian har tillgång till lättare fältartilleri, så kallade manuballista som skjuter långa pilar med skrämmande kraft. Ett litet antal legionärer är specialtränade att använda och undervisa i användningen av dessa. Att spela artillerist är en högkravsroll. Gruppen måste ha tillgång till en fungerande artilleripjäs, har du/ni inte det kan du/ni inte anmäla er som artillerister. Löften om att bygga en pjäs räknas inte som innehav.

Tillåtna Trupptyper:

Artillerister kan ha utrustning motsvarande Lätta soldater eller Linjesoldater.

Matlag

 • Vi söker ett matlag på två eller flera personer att sköta matlagning av enklare allmän utspisning under lajvet. Matlagsdeltagare betalar ingen avgift för att komma på lajvet.

 

Annonser