Barbaricum

Thunaraz – hemmets beskyddare

Grova händerna greppar klubban / värnar hus och hem
Gästgivaren ger skydd / varma härden han erbjuder
Hundarnas herre / trofaste husbond
Rättsskipare / värnar tingsfriden
Fadern / fostraren av de unga

Egenskaper och attribut

Thunaraz domäner är hemmet: gård, hus och härd. Han vakar över jord och land och är den som skickar regnet. Han är boskapsskötaren, snickaren, vävaren och smeden.

Hans främsta symbol är enkel klubba eller knölpåk. Den kännetecknar gudens styrka och livets kraft som springer upp ur jordens bördiga mylla. Ofta sätts klubban upp och ner och symboliserar då en fallos.

Andra symboler för Thunaraz är nycklar och verktyg. Hammarringar är vanliga, halsringar av järn med små verktyg i: fårsaxar, hammare, skyttlar, spadar, sågar, städ och annat. Vävnadskonsten har Thunaraz lärt människan, hans är händerna som skickligt låter skytteln löpa genom varpen.

Thunaraz är husbonden. Hans totemdjur är hunden och oxen, den trogne, den som vaktar och den hårt arbetande.

Gästfrihet och gåvogivande är de seder guden håller högst. Under hans tak erbjuds skydd, föda och värme till de behövande.
När en främling välkomnas in i någons hem görs det i Thunaraz namn och gästfrihetens heliga lagar råder. I hans namn ges och mottages gåvor. Under hans tak hålls endräkten helig.
Det värsta nidingsdådet är att begå våldsdåd under annans tak. Sådana nidingar ges ingen misskund.

Thunaraz är Nerthus make och tillsammans står de för balansen mellan liv och död, eld och vatten, jord och himmel. Thunaraz är en utpräglad dagsgud och man ber till honom att hålla dörren stängd mot mörkret utanför.

De fribornas ting står under Thunaraz beskydd. Då samtalet mellan likar är behagfullt för guden att höra, vaktar han noga att allt går rätt till när de fria möts för att söka lindra osämja och komma till viktiga beslut som rör traktens alla härdar. Tingsvakterna brukar vara utrustade med påkar och ser till att hålla tingsfriden.

I många ordstäv uttrycks gudens instruktioner för både folkvett och sans och hur en god alleman beter sig.
Det finns också många berättelser om Thunaraz äventyr och hjältedåd som brukar förtäljas kring härden under de långa mörka kvällarna. Dessa historier om hans storverk är ofta humoristiska och tokroliga till sin natur men innehåller alltid en moralisk lärdom om livet.

Kult och Rit

Thunaraz är framförallt de fribornas gud. Han tillbes av bönder och hantverkare, av jägare och fiskare, av alla dem som lever av mark och skog och vatten.

I sin aspekt som fruktbarhetsgudom står han framför allt för sexuell fruktbarhet, barnfostran, omhändertagande och skydd.

Thunaraz tempel brukar bestå av en eldstad med någon form av tak som ger mer eller mindre skydd mot elementen.
Inomhus symboliseras oftast harget av en plats nära eldstaden där det alltid finns bröd och ett stop öl för den främling som anländer.

Thunarazgodjan bär som symbol en rituell klubba och ofta ganska grova men tåliga kläder.

Föräldralösa barn lämnas ofta till Thunarazgodjorna så att de kan adopteras bort till t.ex. samkönade par som inte valt något annat sätt att skaffa barn.
Thunarazgodjor kan erbjuda sig att vara surrogatmödrar/inseminationsgivare om de vill.

Till Thunaraz ber man om:
* God väderlek: beroende på omständigheterna vill man ibland ha sol och ibland regn, ibland hetta ibland kyla.
* God skörd: En god skörd ger god mat och god mat ger gott liv.
* Barn: ätternas fortlevnad hänger på barnen, att de kan födas friska och växa till goda alamanner.
* Hälsa: Sjukdomar drabbar såväl stark som svag och böner till Thunaraz kan rädda där den örtakunnige gått bet.
* Klokskap och folkvett: För den som saknar vanlig hyfs och folkvett kan en be att Thunaraz ger hen gåvan av klokskap och sans.
* Fred och sämja: Det bästa livet levs i fred, med plog och vävstol istället för spjut och sköld. Bloddränkt åker ger aldrig god skörd.

Annonser