Barbaricum

Utskick 1

Utskick 1 till Barbaricum: Ödesmark

Betalning av deltagaravgift
För att kunna göra inköp av mat och rekvisita och så vidare så är det viktigt att vi får in deltagaravgifterna så snart som möjligt. Har du redan betalat – toppen! Om inte, gör det omgående (sista betalningsdatum är 31 augusti).
Avgiften är 500 kr för medlem och 550 kr för icke-medlem (50 kr är alltså medlemsavgiften i Föreningen Barbaricum), till Nordea plusgirokonto 1678925-7. Skriv ditt namn i meddelanderutan.

Hålltider
Lajvet börjar på kvällen fredag 18/9. Incheck sker rullande mellan kl 12-19 på fredagen. Lajvet avslutas runt kl 12 på söndag 20/9. Mer detaljerat spelschema kommer senare.

Att äta
Mat för fredag kväll, lördag frukost, lunch, middag samt frukost på söndagen ingår i deltagaravgiften.
Romare och Barbarer kommer att ha var sitt matlag som båda lagar samma mat. Matansvariga är Jessica Nylén och Sandra Andersen på romarsidan och Sofia Lilja på barbarsidan. Alla förväntas vara beredda att hjälpa till med kökshandräckning.
Maten kommer att vara vegetarisk.
Tag med egna matdon: fat, skål, bägare, bestick m.m.
Har du skickat in information om allergier och matpreferenser på anmälningsformuläret så har köket fått dem och i möjligaste mån anpassat menyn efter det. Se annars till att skicka in infon omgående till huvudmatansvarig Jessica Nylén.

Att sova
Har du eget tält, ta med det. Vi kommer att förmedla och fördela de tältplatser som finns tillgängliga och försöka lösa det för de som saknar. Föreningen har tillgång till ett visst antal tält, men de kommer inte att räcka till alla. För boende i Stockholmsområdet så finns ju även möjligheten att lämna området över natten och sova hemma.

Att hyra utrustning
Föreningen har romartunikor och sköldar (både romarsköldar och barbarsköldar) till uthyrning för 50 kr styck. Dessutom finns mycket utrustning att hyra av privatpersoner i föreningen. Se fotoalbumet “Utrustning att hyra eller köpa” på gruppen “Kampanjen Barbaricum” på facebook. Det finns även info på hemsidan (https://barbaricumlajv.wordpress.com/hyra-utrustning-till-odesmark/)

Trygghet och hälsa
Det ska vara tryggt för alla att lajva i Barbaricums värld. Vi har nolltolerans mot alla former av sexism, övergrepp eller annat riskabelt beteende. Detta gäller under hela arrangemanget, både inlajv och off.

Vi kommer ha trygghetsvärdar på Ödesmark, som deltagarna kan prata med när som helst om vad som helst som rör trygghetsfrågor.
På stridsuppdragen kommer det alltid finnas med minst en funktionär som håller koll på säkerheten och tryggheten under striden, och som har sjukvårdsutbildning, medkit och komradio.

Flera av deltagarna har sjukvårdsutbildning och det kommer att finnas en första förbands-väska på plats både i lägren och ute på uppdragen.

Alkohol
På Ödesmark gäller alkoholförbud på allt över 2.25 ‰. Den som är märkbart berusad på lajvområdet kommer att bli avhyst från området.

Viktiga texter på hemsidan
Optimalt så läser ni så klart allt på hemsidan, men om ni behöver sålla, här är några av de mest relevanta texterna inför Ödesmark.

För alla:
* Ödesmark FAQ (https://barbaricumlajv.wordpress.com/odesmark-faq/)
* Könsroller i kampanjen (https://barbaricumlajv.wordpress.com/vision/konsroller-pa-barbaricum/)
* Trygghetspolicyn (https://barbaricumlajv.wordpress.com/trygghetspolicy-2/)
* Stridsregler (https://barbaricumlajv.wordpress.com/stridsregler-2/)
* Stridsupplägg (https://barbaricumlajv.wordpress.com/stridsupplagg/)
* Allmän utrustningsguide (https://barbaricumlajv.wordpress.com/106-2/)
* Kampanjens målbild (https://barbaricumlajv.wordpress.com/vision/historisk-fiktion/)
* Närhistoria (https://barbaricumlajv.wordpress.com/narhistoria/)

För romare:
* Om legio Octavani (https://barbaricumlajv.wordpress.com/legio-viii-octavani/)
* Om Centuria I:s närhistoria (https://barbaricumlajv.wordpress.com/centuria-i-narhistoria/)
* Om romerska soldattyper (https://barbaricumlajv.wordpress.com/soldatens-ansikten/
* Om att spela romersk soldat: organisation och utrustningsnivåer (https://barbaricumlajv.wordpress.com/att-spela-romersk-soldat-kort-oversikt/)
* Om religiositet i Imperiet (https://barbaricumlajv.wordpress.com/religion/)

För barbarer:
* Så fixar du lätt till barbarkläder (https://barbaricumlajv.wordpress.com/sa-blir-du-barbar/)
* Dräktguider för olika samhällsklasser https://barbaricumlajv.wordpress.com/schablonkoncept-for-olika-samhallsskikt/
* Krigarens ansikten (https://barbaricumlajv.wordpress.com/krigarens-ansikten/)
* Om alamanniskt krigsväsen (https://barbaricumlajv.wordpress.com/alamannernas-harar/)

Varmt välkomna, önskar Arrgruppen!

Annonser