Barbaricum

Alamannernas kantoner – översikt

Kantoner

En kanton är som ett litet landskap och består av ett antal gårdar och släkter. I varje kanton finns också en, ofta två burghar, befästa platser där traktens ädlingar lever. Kantonerna är inte vad vi i modern mening skulle kalla länder. De är områden som står under ett löst oskrivet förbund och som delar gemensamma seder och kulturella drag. Romarna kallar de samlade kantonerna för en federation, men det finns inget fast överhuvud som härskar över alla kantoner. Banden som knyter dem samman är informella och ingen kantons ädlingar vågar utropa sig till överhövding över alla de andra, annat än i tillfälliga nödlägen i händelse av krig. Kantonerna håller alltför hårt på sin frihet för att ännu vilja inlemmas under en enda kung eller drottning.

Alamannia har närmare 100 stycken kantoner, men endast fem av dem har hittills varit i spel i kampanjen.

Höga Klippan

Krigsledare: Brethild.

Politisk ställning: Fientliga till Rom.

Ekonomi: Relativt fattiga, stor befolkning.

Kantonen ligger vid Rhens stränder och hade nybyggare på dess västra strand under freden med romarna i början av 350-talet. Nybyggarna fördrevs tillbaka öster om floden innan kriget.

Höga klippans folk har lidit av romarnas förföljelse och har ont om mark till de många flyktingarna. De förlorade sina krigsledare i slaget vid Argentoratum och deras dotter leder nu kantonen. Hon är högt älskad av sitt folk.

Läs mer om Höga Klippan.

Gröna kullen

Krigsledare: Aigil.

Politisk ställning: Mycket fientliga till Rom.

Ekonomi: Fattiga, deras burgh är riven av romarna sedan kriget.

Gröna kullens kanton vägrade kapitulera efter slaget vid Argentoratum och led svåra förluster när romarna slog ner motståndet och plundrade trakten. De har sedan dess varit fattiga, bittra och hämndlystna. De har slutit sig samman och gäster känner sig sällan välkomna i deras trakter. Deras kontakter med romvänliga kantoner är mycket ansträngd.

Läs mer om Gröna Kullen.

Örnhem

Krigsledare: Gundgeir Gyllenhår.

Politisk ställning: Försiktiga, inställningen till Rom är oklar.

Ekonomi:Fattiga, liten befolkning då romarna förde bort många som slavar efter kriget.

En kanton med lysande historia av hjältedåd och framgångsrika krigståg. De led enorma förluster i slaget och har inte riktigt återhämtat sig. Folk har börjat flytta från kantonen för att söka sig bättre liv annorstädes. De är den svagaste kantonen, men samtidigt inte oviktiga nog att ignoreras. Det sägs att deras stolthet hittills varit större än deras nåd och de kommer inte att buga och skrapa för smulor från de rikas bord. Om Örnhems vänskap gåratt vinna med list eller ärlighet återstår att se…

Läs mer om Örnhem.

Frostbäcken

Krigsledare: Gundgeir skägglöse.

Politisk ställning: Romarvänliga, har fördelar i handel över gränsen.

Ekonomi: Rika, bygger nytt och anställer folk.

Frostbäckens ledarskap lyckades blidka romarna efter kriget och knöt gästvänskapsband med flera officerare ur legionerna. Detta har gett dem en privilegerad ställning under ockupationen och de har fått förtur på fördelaktiga handelsavtal. Detta gör att de ses både med avund, beundran och förakt av sina grannar. Å ena sidan är de lyckade och mycket rika, deras kanton växer av handel och välståndet växer för vart år. Å andra sidan har de ställt sig bakom romarna, som bröt sina avtal och orättmätigt invaderade Alamannia.

Det går illasinnade rykten om att Frostbäcken lyckades undgå svåra förluster i slaget vid Argentoratum genom en hemlig flyktväg de hade förberett i förväg. Var de i maskopi med fienden redan från början?

Läs mer om Frostbäcken.

Österborg

Krigsledare: Fennecus.

Politisk ställning: Splittrade, Fennecus är ny på posten och har bott i Rom de senaste åren.

Ekonomi: På väg uppåt med hjälp av Fennecus kontakter.

Österborg är en splittrad kanton. Efter kriget skickade de gisslan till Rom och det viskades att den mäktiga släkten Frodaizo såg till att bliav med sina rivaler för att på detta sätt ta makten i kantonen. Men efter sju år kom gisslan hem igen, och hon förde med sig rikedomar och handelskontakter. Med hjälp av dessa har hon lyckats få över stora delar av kantonens ädelborna och professionella krigare på sin sida. Tvisten inom kantonen är ännu inte löst och krigsledaren Fennecus har kommit till blotet med både sina medlöpare och sina rivaler – det viskas att hon inte vågar lämna Österborg i händerna på Frodaizo medan hon är bortrest.

Läs mer om Österborg.

Annonser