Barbaricum

Policy om politiskt laddade symboler

Detta dokument är en policy kring missbruk av historiska symboler i politiska syften. 

Vi är medvetna om att det finns personer som plockar ut delar ur de kulturer som gestaltas i Barbaricum och använder dessa för att propagera för nazistiska och rasistiska idéer. Vi tar fullständigt avstånd från dessa ideologier och personer med sådana åsikter är inte välkomna på våra lajv. Vi har valt att arrangera denna lajvkampanj då vi tycker att den historiska perioden är dynamisk och väldigt intressant i ett rollspelsperspektiv.

Gällande användningen av runor och andra symboler finns en problematik då ett flertal av dessa har använts och fortfarande används av olika högerextrema organisationer. En del symboler, som svastikan, är troligen för alltid nedsvärtade bortom all räddning av nazismens vidrigheter, helt oavsett faktumet att symbolen är långt äldre och har använts (och fortfarande används) i andra sammanhang. Den bär helt enkelt med sig alltför mycket bagage. Likaså exempelvis triskelen, solkorset, tyrrunan, odalrunan, sigrunan och flera andra.

Det finns många som arbetar för att försöka ta tillbaka runorna från nazismen, men vi anser inte att det är kampanjen Barbaricums uppgift att göra dessa symboler rumsrena, den kampen får föras på en annan plattform än vår. Vi har därför valt policyn att i görligaste mån undvika att i kampanjen använda enskilda runor som stora, tydliga symboler på t.ex. sköldar, mantlar osv. För även om vi vet att personen som bär t.ex en stor tyrruna för styrka på sin sköld inte har nazistiska åsikter så vet inte alla som interagerar med personen det, eller för den delen alla som ser ett foto av personen/föremålet på internet. Detta är helt enkelt förebyggande damage control, innan skadan är skedd. Vill du absolut använda en viss runa och sätta stort och tydligt på din utrustning, prata med oss arrangörer först.

Den som vill brodera sin kantons namn med runor på fållen av sin peplos eller dylikt måste självfallet inte avstå från alla ”t”, ”s”,  ”i” och ”o” i runtexten, så i sammanhang där de används som skrift i faktiska ord är de tillåtna.

Mer läsning:
http://skola.expo.se/symbollexikon.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Runor#Armanenrunor_och_modern_runmagi

Annonser