Barbaricum

Dräkt för olika samhällsskikt

Dessa är förslag på typisk klädsel för roller ur olika samhällsskikt. Notera att dessa inte är könsbundna, utan snarare skiktade ur status och sysslor. Till exempel bär en krigare eller bonde korta praktiska plagg oavsett kön, medan långa kläder passar den som inte behöver utföra kroppsarbete eller som har klätt sig till fest.

Ädelboren/erlingaz – krigare

Som krigare är Niklas praktiskt och oömt klädd.

Som krigare är Niklas praktiskt och oömt klädd.

Detta är en person av ädel börd som lever en krigares liv. Hen bor på en befäst gård eller burgh och är i det dagliga livet fysiskt aktiv, antingen upptagen med stridsträning, patruller, räder eller jakt. Till följd av detta bär hen kläder som både är praktiska och oömma, men som också markerar status.

 • Två tunikor eller undertunika med kort kaftan
 • Mantel med kantning och/eller frans, kostbar fibula
 • Tighta yllebyxor/hosor med benlindor
 • Pälskantad hatt, håret uppsatt i suebisk knut eller tofs
 • Halsring, halsband, ringar på fingrar och armar
 • Militärbälte med axelhäng och svärd. Sax/dolk.

Ädelboren/erlingaz – civil/religiös/praktklädd

Vår godja Anders har klätt sig i tunika och smyckat sig inför blotet.

Vår godja Anders har klätt sig i tunika och smyckat sig inför blotet.

Detta är en ädelboren person som antingen inte ägnar sig åt att aktivt vara krigare eller som smyckat sig för fest eller religiös festival. I vardagslivet ägnar sig hen kanske istället åt sång och musik, att organisera och driva hushållet, skattmästare, skriftlärd eller dylika administrations- eller konstnärssysslor. Hen har därför kläder som inte behöver vara anpassade till strid eller hålla för dåligt väder.

 • Lång undertunika
 • Lång peplos och/eller lång kaftan
 • Mantel med kantning och/eller frans, kostbar fibula
 • Byxor inte nödvändigt, kan bäras under undertunikan och peplosen/kaftanen, beroende på väderleken. Höga strumpor kan användas istället för byxor.
 • Huvudduk, sjal, kantad hätta. Håret flätat och prytt med metalltråd eller smycken.
 • Halsring, halsband, ringar på fingrar och armar
 • Smalare bälte, med prydnader

Friboren – krigare/kroppsarbetare

En friboren som klätt sig praktiskt för arbete.

En friboren som klätt sig praktiskt för arbete.

Denna person är av enkel släkt och bor på en gård eller i anslutning till ett erlingaz-fäste eller burgh. Hen arbetar som bonde med boskapsskötsel, jordbruk eller som svuren krigare hos en ädling. Då denna persons liv är fyllt av kroppsarbete och utomhussysslor har hen kläder som är anpassade till detta.

 • Tunika
 • Mantel med enkel fibula eller träspänne/törne
 • Tighta byxor/hosor med benlindor. I varmt väder bärs korta byxor.
 • Håret i suebisk knut eller tofs. Enkel hatt eller frygisk mössa
 • Brett militärbälte, eventuellt med axelhänge, dock mer sällan med svärd. Sax/dolk.

Friboren – ”civil”/hantverkare/finarbetare/specialist 

Även den friborne hantverkaren använder tunika och benlindor.
Även den friborne hantverkaren använder tunika och benlindor.

Denna person är friboren men har arbetsuppgifter som inte är tungt kroppsarbete, t.ex vävning, krukmakeri, finsmide, träsnide eller dylikt. Då hen inte rör sig ute på fälten eller ägnar sig åt regelbunden stridsträning bär hen kläder som är mindre oömma.

 • Peplos, med eller utan undertunika beroende på väderlek och årstid
 • Huvudduk eller enkel hätta
 • Byxor endast i kallt väder
 • Håret i flätor eller uppsatt
 • Smalare bälte

bonde

Mattias som bonde eller träl i en enkel peplos med smalt bälte.

Emelie är klädd som en arbetare eller bonde i kläder utan utsmyckning.

Emelie är klädd som en arbetare eller bonde i kläder utan utsmyckning.

Annonser