Barbaricum

Att skapa roll och grupp

Roller

Alla roller på Ödesmark kommer ha någon koppling till de stridande grupperna på lajvet. Även ickestridande roller kommer ha någon sorts koppling till de alamanniska krigsföljena eller de romerska trupperna.

Viktiga saker du behöver tänka på när du skriver din roll är därför:

  • Vilken social grupp kommer din roll ifrån? Som alltid är dina relationer med den större gruppen det allra viktigaste på Barbaricum. Ingen är ensam i den antika världen.
  • Vilka relationer har du med din grupp? Vem är du i ditt följe/tältlag?
  • Av vilken anledning har du hamnat i krigets ässja? Var det mer eller mindre frivilligt, eller bestämde omständigheter du inte kunde rå över dina handlingar? Orsakerna kan vara direkta, som att du blev uppsnappad av romerska mönstringspatruller eller att du är slav åt en gruppsoldater eller något högre befäl. Eller så kanske du på grund av missväxt hemmavid blivit tvungen att lämna din gård för att söka brödfödan på vägen och att bli soldat var enda sättet undan en omärkt grav? Givetvis kan du också med frivilja sökt kriget och gått i tjänst hos en krigsledare eller i Legio VIII.
  • Vad vill du med din krigstjänst? Är du ute efter guld och ära eller erkännande från dina gelikar? Eller vill du mest komma helskinnad ur det hela?

Du måste också bestämma dig för vilken av de fyra Rolltyperna din karaktär tillhör. De fyra Rolltyperna kommer avgöra vilken typ av spel du kommer få uppleva under lajvet.

  • Fredad Fredade roller är just det, fredade. Det betyder av olika in- och offanledningar att man ej får strida mot personen. Hen kommer att vara markerad med ett färgat armband och under inga omständigheter får någon deltagare bedriva fysisk konfrontation mot personen. Det kommer oftast att finnas uppenbara inlajvanledningar till att inte anfalla fredade roller, men i situationer där dessa inte är uppenbara, improvisera spelet så att det följer reglerna för fredade roller.
  • Obeväpnad Obeväpnade roller betecknas av just avsaknaden av stridsvapen, även om dolkar eller andra mindre vapen kan bäras om så önskas. Som obeväpnad så kommer strid ofta inte innebära direkt inblandning även om det kan ske vid t.ex om rollen är sjukvårdare i fält eller av andra skäl ger sig ut tillsammans med väpnade roller.
  • Beväpnad Beväpnade roller har strid som komponent i intrigregistret men det är inte huvudfokuset. Beväpnade roller skall förvänta sig att strid kan uppstå i deras lajv och att de är ett legitimt mål för motståndaren. Beväpnade roller förväntas vara just det; beväpnade utöver kulturspecifik och rollkrävande utrustning. Detta kan till exempel vara deltagare som vill spela soldater men som inte önskar lägga tyngdpunkten på just stridsmomentet.
  • Stridande Stridande roller präglas av chansen att hamna i strid på något sätt under lajvet. Roller ges ofta stridsrelaterade uppdrag och skall förvänta sig olika moment av lajvkamp. Stridande roller skall förvänta sig att behöva delta i strid i de flesta lajvmomenten.

Ödesmark är ett lajv med action-betoning. Vi siktar därför på att minst 50% av alla roller på lajvet vara Stridande.  Detta är för att arrangörerna ska kunna planera stridsuppdragen/scenerna så att de flyter på under lajvets gång.


Grupper

Hur många i gruppen?

De flesta av grupperna på Ödesmark kommer att utgöras av Följen på den alamanniska sidan och Tältlag på den romerska. De är småstridande enheter som håller ihop på slagmarken och består av ca 4 till 10 krigare. De är också den grundläggande enheten som används när stridsuppdrag sätts ihop. Detta innebär att det finns vissa restriktioner på hur många ni kan vara i en grupp och vilken sorts vapen och utrustning ni får ha.

Vilken utrustning?

I regel kommer de flesta stridsgrupper ha blandade vapen och rustningar. Den vanligaste krigaren kommer dock att ha sköld och närstridsvapen.Vi har valt att begränsa hur många pilbågar som får användas av stridsgrupperna för att striderna inte ska domineras helt av dessa. Så gott som alla roller får dock ha kastvapen då det är ett vapen alla kan ha i handen utan att släppa sköld eller annat vapen och eftersom det är löjligt roligt att kasta saker på varandra.

Vi kommer ha workshop i spjutkast innan lajvet för den som inte gjort så mycket sånt. Vi vill att det ska vara roligt att kasta saker,inte ge flashbacks till skolgymnastiken.

I övrigt kan du enkelt se vilken typ av utrustning din grupp får ha med sig genom att läsa i dokumenten om trupptyper för romarna och krigarstilar för alamannerna.

Vilka rolltyper?

Kanske det viktigaste ni måste komma överens om i gruppen är vilken Rolltyp ni vill ha på era roller.

Alla roller i en grupp måste INTE vara av samma Rolltyp, men det hjälper om det finns en tydlig övervikt. Vill ni ha ett lajv med mycket strid väljer ni att ha majoriteten som Stridande roller. Då kan ni förvänta er att få delta i så många uppdrag som ni orkar gå på.

Vill ni ha en soldatgrupp som har mer fokus på rollspel i lägret bör ni då vara Beväpnade roller till största delen. Ni kommer då endast skickas ut på uppdrag ett par gånger under lajvet. Er status in-lajv kommer inte vara beroende av vilken Rolltyp som dominerar er grupp och det går givetvis att följa med som frivillig till fler uppdrag än vad Rolltypen kommer få.

Obeväpnade och Fredade roller kan inte utgöra någon större del av ett Följe eller Tältlag. Obeväpnade roller kan välja hur många uppdrag de vill följa med på då de inte kommer ha så stor inverkan på striden. De kan också välja att spendera all sin tid på lägerspel om de så önskar. Fredade roller kommer också att kunna välja var de vill tillbringa sin tid, men kommer inte att påverka striderna då de inte får anfallas.

Annonser