Barbaricum

Wodanaz – schamanguden

Wodanaz är en vild gud med många olika egenskaper. Han står för förändring, förvandling, visdom och starka känslor som raseri och vansinne.

Symboler

Masker – föreställande gudens ansikte, behornad med drak-, korp- eller varghuvuden och svansar
Pälsrockar – pälsverk som symboliserar gudens förmåga att förvandla sig till olika djur
Spjut – dessa är gudens favoritvapen som han nyttjar när han går på jakt
Korpar, vargar och drakar – dessa är djur helgade åt Wodanaz och de går hans ärenden
Irminsul – världspelaren/trädet som också kan avbildas som en häst. En symbol för Wodanaz resa som är schamanens extasfärd till andarnas värld för att finna hemlig kunskap

Kulten

Huvudskalleplatsen uppe vid Wodanaz heliga lund.

Huvudskalleplatsen uppe vid Wodanaz heliga lund.

Wodanaz dyrkas över hela Alamannia och har många heliga platser helgade till sig som träd, lundar, mossar och grottor. Vid dessa heliga platser finns ofta små stugor eller ibland gårdar där gudens förtrogna och godjor lever. Trots att Wodanaz är en resande gud är kulten stationär. Många ädelborna släkter hävdar sig ha släktskap med Wodanaz och har kontrollen över de lokala kultplatserna och sitter ofta som godjor själva. Mer avlägset belägna kultplatser har oftare friborna godjor och är inte lika involverade i den lokala politiken. Dessa aktas högre och ses som mer neutrala och renare platser att dyrka guden på av de friborna. Det är ovanligt att Wodanaz godjor håller gudsträlar, istället har de i regel ett par lärlingar som hjälper till med arbetet vid helgedomen.

Riter

Anderesor – Wodanaz godjor kommunicerar med den andra världen genom att bege sig på anderesor i olika former. Genom dessa vinner de hemligkunskap som kan hjälpa dem förstå och råda människor. Ibland kan de även ta andra med sig på dessa resor. Vägarna till den andra sidan är många, men alla involverar någon form av extas som kan uppnås genom musik, droger, smärta eller självsvält.

Invigningsriter – När någon ska genomgå en förvandling eller viktig livsförändring vänder de sig till Wodanaz godjor. De håller i en mängd olika ritualer som innefattar bland annat vuxeninitieringar, svärandet av eder och allianser, krigsförklaringar, giftermål och andra saker av vikt. Vid firande av övergången mellan vinter och vår, sommar och höst håller godjorna också riter för att välkomna ännu ett varv i den stora cirkeln.

Fördrivningar och förbannelser – Om någon har drabbats av en själslig åkomma, vansinne eller dylikt som tros ha sitt ursprung i andevärlden är det till Wodanaz en vänder sig.

Extasdanser – Många av riterna till Wodanaz ära görs i form av extasdans. Med snabba trummor, ylanden och symboliska våldshandlingar jagar dansarna bort onda andar, bjuder in guden att besätta dem och visa dem syner samt åkallar årstidernas gång. Dansen är en symbolisk resa genom världarna som tar deltagarna mellan platser i närheten av harjet/de metafysiska världarna.Alternativt kan de dansas på samma fysiska plats, men med olika scener som berättar en historia.

Annonser