Barbaricum

Stridsupplägg

Upplägg av strider på Ödesmark

Stridsuppdrag
Striderna på Ödesmark kommer inte att vara fri bofferkull i skogen utan kommer att byggas in i scenariot med hjälp av olika stridsuppdrag. Vi är måna om deltagarnas upplevelse och kommer därför att regissera uppdragen en smula för att undvika att en trupp håller en ”strategiskt viktig punkt” och blir sittande i skogen för att fiendetruppen är upptagna med att äta middag eller att båda trupperna irrar runt i skogen utan att lyckas stöta på varandra.
Arrangörer på båda sidor kommer därför att kommunicera och skicka ut trupper för att utföra specifika uppdrag och uppnå vissa mål och dessa trupper kommer då att sammanstöta.
Ett exempel på stridsuppdrag kan vara att en romersk trupp skickas ut för att ta kontroll över ett av barbarernas heliga harj, och på barbarsidan så har en godja tagit med sig ett följe krigare för att utföra en ritual just vid harjet.

På alla stridsuppdrag kommer minst en funktionärsroll vara närvarande. Denne har i uppgift att övervaka striderna och se att striderna utförs säkert och schysst. Funktionären kommer också att vara förstahjälpenkunnig i händelse av skada (och ha med ett förstahjälpen-kit), och ha radiokommunikation med båda basläger.

Regler för strid runt läger.
Vi vill inte ha camp-raids. De fortifikationer och nattvakter vi har är inte menade att vara en realistisk simulation. Vi vill att folk ska ha roligt på Ödesmark och då behöver folk kunna få sova.

Det romerska fortet är tänkt att ha nattvakt åtminstone första delen av varje natt (kanske fram till kl 02.00). Fram tills dess är det helt okej för barbarer att smyga omkring runt fortet och hålla vakterna på alerten, i ett s.k. skuggspel. Det ska dock inte ske några faktiska attacker mot eller inuti fortet.

Riktigt djärva barbarer brukar tävla i att obemärkt ta sig fram och fästa något på palissaden: en fjäder, ett tygstycke, ett enkelt halssmycke i sten eller något annat, utan att bli upptäckta av vakterna.

Under skuggspelet kan strid förekomma, men då är det inte meningen att vakten ska slå larm och väcka hela lägret. Vakttjänst nattetid anmäler du dig som frivillig till om du vill ha det spelet, den som inte vill ha det spelet ska kunna sova i lugn och ro utan att bli väckt av ”Barbarerna kommer, rusta på!!!”
Inlajv förklaras detta med att alla de romerska veteranerna vet att detta skuggspel är något barbarerna alltid gör bara för att lura lägret att vara vakna och rädda.
Den stående ordern till nattvakten är därför: ”Om inte hela ängen nedanför palissaden är full med skrikande barbarer som håller på och slår in porten, så slår du inte larm.
Kom ihåg: din roll vill inte ha latrintjänst nästa dag för att du slagit larm och väckt centurionen i onödan.

Dagtid har också barbarerna tävlingar om att nudda palissaden. Observera att detta är en individuell handling (dvs det görs inte med en stor styrka) och att barbarerna undviker strid och snabbt retirerar om romarna gör ett utfall.

På motsvarande sätt ska inte romerska patruller ta sig in till barbarernas tältområden. Tänk generellt att all mark bortom där ängen slutar är fientligt område, fullt med galna barbarer och att det inte är värt risken att dra för djupt in där om du inte absolut måste (dvs har order från centurionen).

Det kommer att finnas vissa nyckelpunkter som båda sidor kommer att slåss om, och vem som kontrollerar dessa områden kommer förhoppningsvis att skifta fram och tillbaka under lajvet.


Slutstriden

Lajvet kommer att avslutas på söndagen runt lunchtid med en stor strid på ängen utanför romarlägret.
Inlajv är det romerska spejare som meddelar att barbarerna gör sig redo för stor strid och ger de romerska soldaterna tid att göra sig redo. Off så har arrangörerna på båda sidor radiokontakt med varandra och förmedlar till varje sidas högsta befäl när det är dags.

Denna strid kommer vara till viss del uppstyrd och planerad då vårt mål är att undvika det alltför vanliga ”slutboffret” där allt är i kaos och alla springer runt och slår varandra i ryggen och alla utom ett litet fåtal dör.
Striden kommer att börja med att barbarerna samlar sina styrkor och rör sig under sång och musik ner mot fortet. De romerska soldaterna kommer då att marschera ut för att möta dem på öppen mark vilket ger dem fördelar med sin disciplin och organisation.

Ett fältslag vid denna tid var en utdragen affär. Sidorna stannar på kanske 50 meters avstånd (utanför normalt lajvbågskyttavstånd) från varandra. Godjorna blotar, episka tal hålls, stridssånger sjungs, horn blåses, sköldar skakas, förolämpningar ges och utmaningar utväxlas. Enskilda kämpar kan även utkämpa envig.
Sedan närmar sig sidorna försiktigt och stegvis varandra. Pilar och sedan kastspjut viner genom luften en god stund, sedah, på ytterligare mindre avstånd kommer kastyxorna och kastpilarna och därefter kommer sidorna slutligen i stridskontakt med varandra. Även här behåller båda sidorna formationerna och står och nöter ett tag mot varandra. Det kan även ske pauser där sidorna drar sig tillbaka för att få en andningspaus, bära undan sårade och omgruppera för att sedan återuppta striden igen.

Vår vision är att slutstriden ska ta som allra minst en halvtimme, gärna längre och behålla hyfsad ordning under hela striden.

På lajvstrid förekommer då och då att enstaka individer rör sig runt en fiendetrupp och börjar slå ner dem eller snitta dem bakifrån. Denna manöver fungerar bara på lajv eftersom spelaren inte dör på riktigt. Vore det på riktigt så finns det inget dummare än att lämna dina vänner och ensam ge dig in bakom fiendens linjer. Fienden kommer dessutom att ha förstärkningar redo som är beredda att ta hand om just flankerande trupper. Därför har vi lagt in en stridsteknisk regel till slutstriden om att den som befinner sig längre ifrån sin grupp (tältlag respektive följe ) än fem meter kommer att tappa modet och fly tillbaka till sin grupp igen (dvs ett liknande system som finns på exempelvis danska Krigslive).
Kom ihåg grundtänket: Din roll vill inte dö. Du är säkrast bland dina vänner. Strid säkert och ha roligt!

Hur striden avlöper och slutar är svårt för oss arrangörer att kontrollera men förmodligen kommer ena sidan till slut att få övertaget och när förlorarna har förlorat tillräckligt mycket folk så ser vi gärna att de spelar på att de resterande trupperna slutgiltigt flyr.
När slutstriden tydligt är avgjord så kommer lajvet att brytas på ett tydligt sätt.

Läs här om stridsreglerna.

Annonser