Barbaricum

Stridsregler

 

Grundläggande vision och övergripande regler

Regel nummer 1: ALLA MÅSTE KUNNA VARA VÄNNER NÄR STRIDEN ÄR ÖVER!!!

Alla deltagare förväntas följa svensk lag och bete sig hänsynsfullt mot andra under strid.

Lajvstrid svider. Rodnader och lättare blåmärken kan uppstå av vissa träffar vilket är en acceptabel och förmodligen oundviklig nivå av skador när moderna boffervapen (t.ex. Calimacil) används. Vätskeutgjutningar, blödande sår, sprickor eller brott i benstommen, hjärnskakning eller allvarligare skador är absolut inte acceptabla och faller utanför lagen om ”samtycke”. Var rädda om varandra.

Om du gjort någon illa är det inte du som slog som avgör vad som gjorde ont eller som var skrämmande. Det är den som blev träffad som avgör det. Du har alltid ansvar för vad du gör mot andra deltagare i strid.

Fys-lajvande och tillåtna sätt att attackera medspelare på
Boffervapnen är de verktyg vi utkämpar striden med. Endast dessa får användas för att anfalla en annan deltagare i strid. Alla former av sparkar, slag, grepp, kast, tacklingar och dylikt som utförs med kroppen är strängt förbjudna. Så kallat ”fys-lajvande” med brottning och annat får endast förekomma i skriptade scener som godkänts av arrangör.

Det är heller inte tillåtet att använda vapnen för att fälla eller kroka omkull folk.

Tillåtna träffområden
Hela kroppen förutom: Huvud, hals och nacke, samt skrev. Slå löst mot oskyddade händer. Träffar mot otillåtna områden ska och får inte spelas på.

Vapen
Vapnen skall vara vadderade boffervapen med mjuk plast/high density foam/skumgummi på de delar som används till att angripa medspelare med. Du får inte plocka upp och använda andras närstridsvapen eller pilar utan deras uttalade tillåtelse. Kastvapen får kastas tillbaka mot fienden, men dra alltid med handen över dem för att kontrollera att stommen inte spruckit.

Sköldar
Sköldar får inte användas till att slå eller stöta mot andra deltagare eller deras sköldar. Sköldar är vadderade längs kanterna för att undvika skador, INTE för att användas som boffervapen.

Det är tillåtet att hålla kontakt med sköldkant mot en motståndares sköldkant eller framsida, men inte att gå in i den kontakten med en hård sköldstöt.

Det är inte tillåtet att springa med skölden framför sig in i folk, vare sig de har sköldar själva eller ej.

När sköldar möts framsida mot framsida är det tillåtet att trycka och fösa motståndaren. Detta skall göras med måtta, om ena parten faller omkull p.g.a. trycket ska den som står kvar ha balans och INTE falla framlänges. Det är inte tillåtet att använda sin sköld för att trycka en stridskamrat i ryggen för att ge denna mera tryck framåt.

Rustningar
Rustningar skall vara någorlunda replikor av historiska förebilder, men behöver inte vara exakta kopior. Alla rustdelar måste vara säkra, d.v.s. utan skarpa kanter eller spetsiga delar som kan skada bäraren eller andra. I händelse av konflikt mellan historisk ”korrekthet” och säkerhet, välj alltid säkerhet.

Stötar
Stötar är tillåtna med vapen som kontrollerats vara säkra för detta. Undvik att stöta ovanför solar plexus och stöt alltid nedåt.

Det är förbjudet att stöta någon i ryggen bakifrån. Stöt istället mot stussen eller baksidan av låren. Stötar mot ryggrad och nacke kan ge permanenta skador!

Stoppordet HOLD
Om du hamnar i en situation där du riskerar att skadas på riktigt eller du ser att någon verkar ha blivit skadad eller är på väg att bli skadad kan du tillfälligt stoppa spelet med stoppordet ”HOLD!”. Vi använder ett engelskt ord för att det lätt ska uppfattas att detta är off-lajv. Om du hör HOLD! ska du genast sluta strida eller vad du nu spelar och vänta på vidare instruktioner.

Om någon ropar Bryt/Sluta/Off-lajv eller liknande ska du givetvis lyssna på det också. Du kan inte hävda att du inte förstod att att spelet behövde brytas bara för att någon i stundens hetta glömde bort det korrekta stoppordet. Var lyhörd och uppmärksam på dina medlajvares signaler under alla spelmoment.

När du ropat HOLD! ska du undersöka hur det är fatt med situationen som uppstått. Om någon hunnit bli skadad, ropa SKARP SKADA! och tillkalla sjukvårdare. Spelet är då brutet tills vidare. Om alla är ok kan ni omedelbart starta spelet igen.

Nu till den mindre viktiga delen av reglerna; spelmekaniken

Tålighetspoäng
Tålighetspoäng är ett allmänt mått på hur mycket stryk din karaktär tål innan den försätts ur stridbart skick. Det är ett abstrakt värde som motsvarar fysisk och mental uthållighet. Det kan höjas, oftast av rustning. Alla roller har 1 TP i grund.

Tålighetspoäng räknas som en klumpsumma över hela din kropp. Du behöver alltså inte hålla reda på några separata poängsummor i armar, ben eller bål. (Förklaring till detta regeldesignval finns sist i stridsreglerna.)

När du blir träffad av vapen förlorar du TP. När du är nere på 0 TP är du Besegrad och måste spela på det. Se under avsnittet Besegrad för detaljer.

Rustningars effekt
Rustning på huvud, kropp, armar och ben ger dig flera tålighetspoäng enligt tabellen nedan. Lägg ihop antalet poäng du får av din rustning du har på dig med din grund-TP för att få fram den totala TP du har när du är rustad.

Rustningstabell: (Old School!)

Huvud
Brynjehuva                         + 1 TP           Huvan ska ha ett ok som går nedanför nyckelbenen för att ge bonuspoängen.
Läderhjälm                         + 1 TP
Plåthjälm                           + 2 TP
Ansiktsskydd                     + 1 TP           Näsbärga+kindlappar eller brynjeventail

Ex. En läderhjälm med näsbärga och kindlappar kombineras med en ringbrynjehuva
Detta ger en total på 1+1+1=3 TP

Kropp
Vadderat tyg, Läder        + 1 TP
Ringbrynja                       + 1 TP
Plåtrustning (t.ex fjäll/lamellpansar, musculata)   + 2 TP

Ex. En lamellrustning med vadderat tyg under ger en total på 2+1=3 TP

Armar
Armskydd                          + 1 TP           För att räknas måste i stort sett hela armarna vara vara täckta av rustning varav hälften måste vara plåt
Pteruges                             + 1 TP           Pteruges (överlappande tungor av tyg eller läder) räknas som rustning om du har såna på överarmarna

Ben
Benskydd                           + 1 TP           För att räknas måste i stort sett hela benen vara vara täckta av rustning varav hälften måste vara plåt
Pteruges                             + 1 TP           Pteruges (överlappande tungor av tyg eller läder) räknas som rustning om du har såna på låren

Här finns exempelbilder på olika rustnivåer och beräkningar av deras TP.

Huvudet är huvudsaken!
Utan huvudskydd kan du inte tillgodoräkna dig Tålighetspoäng av övrig rustning. Det vill säga, om du inte har hjälm på dig räknas resten av din rustning som att den ger + 0 TP.

Huvudskydd
Som huvudskydd räknas olika former av hjälmar, i läder eller plåt samt brynjehuva. Läderhjälmar ger + 1 TP, plåthjälmar ger + 2 TP.

Hjälmar som har skydd för ansiktet (näsbärga och kindlappar, eller brynjeventail) får oavsett vilket material de är gjorda av en extrabonus på + 1 TP.

Ringbrynjehuva som går nedanför nyckelbenen ger +1 TP. Ringbrynjans TP-bonus kan kombineras med valfri hjälm.

Armskydd
Du får bara +1 TP för båda armarna. Så gott som hela armarna måste vara täckta av någon form av rustning och minst hälften av denna måste vara metallrustning. Pteruges (överlappande tungor av tyg eller läder) räknas som rustning på överarmarna om du har såna.

Benskydd
Du får bara +1 TP för båda benen. Så gott som hela benen måste vara täckta av någon form av rustning och minst hälften av denna måste vara metallrustning. Pteruges (överlappande tungor av tyg eller läder) räknas som rustning på låren om du har såna.

Pteruges
Om du har pteruges (överlappande tungor av tyg eller läder) på överarmarna och på låren får du + 1 TP. Denna bonus räknas inte om du har rustning på både armar och ben.

Krigsmålning
Barbarer kan ibland få bonus-TP om de istället för rustning målar överkroppen och armarna med krigsmålning. Detta måste vara ordentligt med färg och inte bara några små symboler. Det kommer informeras till varje enskilt lajv vilka (om några) barbarer som kan använda sig av denna regel.

Vapen och skada
Alla vapen ger 1 TP i skada vid träff på tillåtna träffområden (hela kroppen utom huvud, hals, nacke och skrev). När du förlorat alla dina TP (d.v.s. när du har 0 TP kvar), är du Besegrad (se avsnittet nedan).

Sköldar
Sköldar måste ha vadderade kanter.

Sköldar har en maximal storlek, detta för att behålla striden dynamisk då vi inte kan slå mot huvudet. Måtten är exklusive kantvaddering.

Sköldar kan tillverkas i rund, oval, hexagonal eller rektangulär form och har olika tillåtna maximala mått. Runda sköldar har mindre mått än andra typer eftersom en rund sköld som görs större blir större åt alla håll.

Sköldmått:
Rund                                             75cm diameter
Oval                                              100 cm lång, 60 cm bred
Hexagonal/rektangulär                    90 cm lång, 60 cm bred

Besegrad
När du är nere på 0 TP räknas du som Besegrad. Detta innebär att du inte kan delta i några aktiva stridshandlingar innan du fått behandling för dina skador. (Läketiden och behandling av skador kan variera från lajv till lajv beroende på scenario.) Att du är Besegrad behöver inte betyda att din roll är dödligt eller ens allvarligt sårad. Det innebär dock att du antingen är psykiskt eller fysiskt chockad och inte kan försvara dig eller anfalla någon annan. Förslag på hur du kan spela Besegrad är:

  • Spela sårad, knockad, mörbultad eller utmattad; vackla undan från striden och segna ner på en säker plats.
  • Spela chockad och kuvad; ge dig som fånge åt fienden.
  • Spela knäckt och panikslagen; kasta vapen och sköld på marken och fly långt bort för att sedan kollapsa i en liten hög.

I alla dessa fall behöver du omvårdnad och/eller vila innan du kan ”läka” från tillståndet Besegrad.

Äh, va fan-regeln
Våra regler ger spelarna massor av träffar. Strid är förvirrande och det kan gå undan och alla kan tappa bort sig. Somliga av er som läser dessa regler kommer inte ens vilja räkna träffarna nitiskt. Ibland får fienden in en strålande vacker träff som du vill spela på även fast du har TP kvar. I situationer som dessa är det fritt fram att tillämpa ”Äh, vad fan”-regeln och omedelbart spela Besegrad.

Det stora antalet träffar är till för att låta folk spela långa strider, inte att känna sig off och som att de är dåliga lajvare om de tappar räkningen.

Läkning av skador
När du blivit Besegrad måste du återvända till ditt huvudläger och få vård och/eller vila. Du får spela sårad så länge du själv tycker är lämpligt. Huruvida du är redo för ett nytt uppdrag igen när din trupp kallas in är upp till dig och den rolltyp du spelar. Detta innebär att du som Stridande roll kan gå ut på uppdrag igen utan nackdel när din grupp får ett nytt uppdrag. Spelar du Beväpnad roll kan du spela sårad längre eftersom din grupp inte kommer bli utskickad lika ofta/många gånger. Du kan givetvis spela att du är sårad men ändå redo att strida. Då kan du ha förband på kroppen när du går ut på uppdrag (vilket ser rätt episkt ut) men får fulla TP.

Om du innan du förlorat alla TP och blivit Besegrad ute i fält blir förbunden av en fältsjukvårdare kan du få tillbaka en del av dina TP. Om du får ett förband satt på kroppen eller smörjer dig med salva/dricker en dekokt eller liknande första hjälpen-spel, får du tillbaka alla förlorade TP utom ett. Första hjälpen-spel bör ta en minut eller två och bör göras ur stridskontakt eller bakom stridslinjen.

Du kan bara få tillbaka TP på det här sättet en gång per uppdrag ute i fält. För att bli helt återställd måste du tillbaka till lägret och spela en stunds vila/sjukvårdsspel som om du hade blivit Besegrad.

Principer och meta-koncept

Dessa stridsregler är grundade på följande tankestrukturer.

Strid med påföljande fysiska skador är ett oerhört komplext ämne som svårligen kan rymmas inom eller simuleras av regler. Åsikterna om hur mycket våld människokroppen kan utstå är lika kraftigt varierande som folks faktiska stryktålighet, för att inte tala om debatten om hur mycket rustningar skyddar ”på riktigt” o.s.v.

På lajv strider vi med vadderade vapen och slår inte mot huvudet. Detta gör att hela stridens dynamik förändras från vad som skulle ske om vi stred med andra säkerhetsföreskrifter.

Med utgångspunkt från detta är det vår åsikt att det inte går att göra ett system med stridsregler som är ”realistiska” och att detta inte ens är huvudmålet med dem. Målet är att skapa ett regelsystem som dels främjar intressanta och roliga strider och som uppmuntrar utrustning och beteende som är i linje med fiktionen.

Reglerna är därför en abstraktion. Vi kan inte slå mot huvudet, därför kommer en stor del av träffarna att ta i armar och ben. På grund av detta har vi valt att göra ett system som använder allmänna träffar, men vi vill ändå uppmuntra deltagare att i så stor utsträckning som möjligt använda hjälm. Detta dels på grund av säkerhetsaspekten. Barbaricum använder både spjut och stora mängder kastvapen, och hjälmar är därför mer eller mindre en förutsättning för deltagarnas säkerhet och nöje.

Hjälmar av en distinkt typ är också en viktig del av den ”historiska looken”, därför ger hjälmar proportionellt sett mycket skydd och deras skyddsvärde off-lajv är det som premieras främst.

För den deltagare som tycker det är märkligt att en hjälm gör att du tål mer stryk i till exempel benet kan vi bara upprepa att reglerna är en abstraktion och be er att föreställa er att dessa träffar ”på riktigt” skulle riktas mot huvudet.

Vi ser gärna hjälmar av läder då de är ett billigt och snyggt alternativ som ger bra skydd mot förlupna boffervapen. Byggs de tidstypiskt med näsbärga och kindlappar ser de inte bara väldigt snygga ut utan gör också risken för träffar i ögonen och över näsa eller mun mycket liten. Detta gör att deltagarna kan slappna av och fokusera på att rollspela striden då de inte behöver oroa sig för att bli skadade på riktigt.

Annonser