Barbaricum

Instruktioner för strid på Ödesmark

Angående terrängen

 • Området är till största delen kuperad skog, med mycket klippor, skrevor och stup att använda som taktiska hjälpmedel. Var försiktig så att ingen faller och skadar sig när ni strider. Det gäller både vart du själv springer och vart du ser motståndarna fara iväg. Bryt hellre och varna än att låta nån stå på ändan nerför en avsats.
 • Området är omgivet av vatten. Var uppmärksam och säkerhetsmedveten vid strid nära vatten. Somliga deltagare kommer ha mycket rustning och riskerar att drunkna om de skulle halka nedför en klippstrand. Driv inte folk ner i vattnet, snälla ni och varna om någon ser ut att vara på väg i.

Spjut

Det finns två sätt att hålla spjutet under närstrid, överhandsgrepp och underhandsgrepp.

 • Överhandsgrepp är när handen hålls upp i jämnhöjd med eller ovanför huvudet med handflatan riktad mot huvudet och tummen riktad bakåt. Spjutet hålls med spetsen lutad framåt/neråt så att bakänden hamnar uppe i luften, ovanför huvudhöjd på de som står bakom. Viktigt är att alltid hålla spjutet lutat framåt så att bakänden inte går bakåt parallelt med marken
 • Så kallad underhandsfattning får endast användas om du håller spjutet så långt bak att bakändan inte sticker ut förbi din armbåge när du riktar spjutet rakt framåt i redoställning. Se upp när du får armen bakåt så att spjutets bakända inte slår till någon.
 • Var ALLTID uppmärksam bakåt när du strider med enhandsspjut så att du inte slår någon i ansiktet med bakändan.

Kastspjut

 • Kastspjuten är avsedda som avståndsvapen. De ska inte användas som ersättning för närstridsvapen. Om du blir överrumplad på nära håll kan du stöta en gång eller två men sen måste du byta till ett närstridsvapen. Detta för att kastspjuten har stomme av pvc-rör som kan spricka vid för hårt tryck och får då vassa brottytor.
 • Kontrollera alltid att du har rätt ände vänt mot målet innan du kastar. Det enklaste sättet att säkerställa detta är att hålla spjuten i din sköldhand med spetsen nedåt, dvs mot lillfingerriktningen. Då hamnar det automatiskt åt rätt håll när du greppar ett med kasthanden.
 • Du får kasta tillbaka spjut som kastats mot dig eller som du hittar på marken. Du måste dock alltid först dra med handen över stommen och spetsen och kontrollera att det inte gått sönder innan du kastar det.
 • Kasta aldrig mot folk som redan är i närstrid.
 • Kasta inte för hårt utan bara så att du når fram till målet du siktar på.
 • Kast mot folk som inte ser att du kastar får bara göras på korta avstånd upp till ca tio meter och måste vara lösa.
 • Långa, höga kast träffar mycket hårdare än korta, eftersom spjutet då hinner få skjuts neråt av gravitationen.

Pilbågar

 • Maximal pundstyrka ligger på 30 pund.
 • Skjut inte in i närstrid.
 • Skjut aldrig med någon annans pilar. Upphittade pilar bör läggas synligt vid offereken där ängen tar slut och barbarernas skogar börjar om du har möjlighet. Lägg dem i lägret annars.

Strid i mörker

 • Håll lägre tempo och tag det lugnt. Spring inte, smyg som en ninja. Det finns mycket klippor och stup på området, vi vill inte att någon störtar till döds.
 • Får endast utföras med närstridsvapen, dvs, inga bågar eller kastvapen får användas. Vaktposter som står stilla intill en eld eller annan ljuskälla får skjutas på så länge de står stilla och inte har märkt att skytten är där. Vaktpost som blir träffad av såna lönnskott uppmuntras spela generöst.
 • Spjut är inte tillåtna, och inga stötar för utföras med någon sorts vapen.
 • Alla hugg måste riktas under brösvårtehöjd, på ett ungefär.

I läger

 • Undvik i görligaste mån att strida i fiendens läger. De flesta uppdrag kommer leda till strider ute i terrängen eller på öppen ängsmark. Men om ni råkar på ett litet läger, undvik att strida alldeles intill tält eller eldstäder.
 • Lägerstormning av romarnas eller barbarernas huvudläger kommer inte äga rum förrän möjligen på söndagen efter det stora fältslaget. Detta kommer inlajv lösas genom stridsuppdragens utformning.
 • Gå inte in i fiendens tält och härja. Skatter och intrigföremål kommer förvaras utanför folks bostadstält.
 • Den som flyr in i ett tält har gett upp striden och behöver inte nedkämpas. Det betyder att om du inte vill slåss kan du bara gå in i ditt tält och sätta dig. Du får inte hoppa ut igen och strida när fienden vänt ryggen till. Spela att du blev vettskrämd och gömde dig, som om du blivit Besegrad av att förlora alla dina träffar i strid. Om du är i ditt är när fienden kommer får du givetvis kliva ut. Folk utanför måste låta dig komma ut ordentligt innan de anfaller dig, av säkerhetsskäl.
 • Om någon kommer ut ur ett tält för att strida mot dig, låt personen komma ut och ställa sig upprätt innan du anfaller dem. Detta minskar risken för huvudträffar avsevärt och är schysstare och roligare spel.
Annonser