Barbaricum

Könsroller på Barbaricum

Allmän hållning

Vi arbetar aktivt för att skapa en lajvmiljö där de fiktiva samhällena i högsta möjliga grad är jämställda och har full tolerans gällande sexualitet, etnicitet och könsidentitet. Detta är långt viktigare än att eftersträva någon sorts ”historisk korrekthet”.

Vår fiktion är alltså inte strikt historisk, utan inspirerad av historiska händelser och samhällsformer. I syfte att göra lajvet mer lättillgängligt och roligt att spela i för alla deltagare har vi därför skrivit en fiktion som ger betydligt mer frihet för kvinnliga deltagare att spela roller med makt och hög samhällelig status än vad som var historiskt möjligt. Vår tanke är att ge alla deltagare möjlighet att spela en roll som är ett självständigt subjekt med makt att påverka sitt eget öde oavsett spelarens biologiska kön. För att få fram skillnader i maktstatus och brist på personlig livskontroll lägger vi istället tonvikten på sociala och fraktionsbaserade skiktningar, där alla kan välja sin rolls status oavsett könstillhörighet. Detta ger även män möjlighet att spela roller med sysslor och attribut som traditionellt setts som ”kvinnliga”.

För att gestalta detta har vi skrivit en fiktion som inte förutsätter att ”total jämställdhet råder och har alltid rått, och reflekteras inte ens över”, utan istället vävt in vilka faktorer och strömningar genom historien som gjort vår antika spelvärld mycket mer jämställd än den var på riktigt.

Status och frihet i samhället avgörs i Barbaricum av din rolls börd, grupptillhörighet, sociala klass, utbildning eller tur. 300-talet är en stormig tid och det finns utrymme för alla att klättra, falla eller bara klamra sig fast så gott det går i världens stormar.

Barbarisk jämställdhet, kvinnliga krigarkulturer 

Barbarerna lever ett kargare liv än sina romerska grannar. Deras kontakter med och rötter hos nomadiska stamfolk är starka, vilket har påverkat deras könsroller starkt. På stäppen är döden aldrig långt borta och den som inte kan försvara sig kan inte heller lita på att någon annan ska göra det åt en.

Bland såväl de uråldriga cimmererna och skyterna som hos de moderna sarmaternas ryttarfolk lär sig både flickor och pojkar från barnsben att rida och hantera spjut, båge och lasso. De legendariska amasonerna, som invaderade Athen för att utkräva hämnd på Theseus var en kår av enbart kvinnliga ryttare, som ledde en väldig koalition av högresta kämpar av både kvinnligt och manligt kön. I Barbaricums värld är amasonernas mytiska invasion av Athen ett reellt faktum, som skickad chockvågor av förändring genom historien.

Dessa krigarfolk är fruktansvärda motståndare och trofasta fränder, vars rykte hos de mer bofasta stammarna i Europa är skyhögt. Som en följd finns många starka gudinnor inräknade i stammarnas ättesånger och det är minst lika vanligt att unga kvinnor lämnar sin hemnejd för att försörja sig med svärdet hos någon krigarhövding vid gränsen som att ungsvennar gör det. En kvinnlig krigare söker samma saker som en manlig, det vill säga ära, skatter och äventyr. Att återvända hem efter en lyckad härnadsfärd ger hjälten status och goda giftasmöjligheter oavsett kön.

Reformen av det romerska samhället 

Imperiet har under århundraden påverkats av sina grannar trots försöken att smutskasta och nedvärdera allt ”barbariskt”. Romerska härskare, krigare, diplomater och handelsresande har dock varit tvungna att konfronteras med och hantera sina kvinnliga motparter bland barbarernas led och långsamt har intrycken fått den traditionella romerska kvinnofientligheten att vekna.

Drottning Zenobia avbildad på ett mynt från cirka 271-272. (Foto: Wikimedia Commons)

Drottning Zenobia avbildad på ett mynt från cirka 271-272. (Foto: Wikimedia Commons)

Ledde inte Boudicca ett uppror som nästan kostade Rom en hel provins? Var inte drottning Zenobia ledare över Palmyra och härskare över halva den romerska världen? Var inte kvinnliga krigare i främsta ledet bland de horder som nedgjorde Varus legioner och stoppade Imperiets erövring av Germanien för över tvåhundra år sedan? Bilden av kvinnan som ledare och krigare hölls obönhörligen upp framför romarnas ögon och gjorde med tiden starkare och starkare intryck. Och när romarna tog över det grekiska kulturarvet fick de historien om amasonernas plundring av Athen med på köpet.

Dessutom har en lagändring sedan länge låtit aristokratiska kvinnor företräda sina familjer i senaten och som kejserliga ämbetspersoner, först som ställföreträdare för sina män, sedan i egen besittning av positionerna. Många lagändringar till förmån för kvinnors rättsstatus har följt på dessa kvinnors intåg i maktens salar. Efter att barbariska krigarkvinnor hyrda som hjälptrupper i den romerska armén deltagit i ett triumftåg genom den eviga stadens gator, började många fattiga kvinnor söka anställning hos legionerna i ett försök att undkomma misär och umbäranden. Vissa legioner antog dem som ickestridande personal, medan ett fåtal som leddes av Tribuner med barbarisk härstamning lät dem utbilda sig till soldater.

Rufus och Licina, två romerska soldater i Fennecus följe.

Rufus och Licina, två romerska soldater i Fennecus följe.

Det stora genombrottet för kvinnans rättigheter i det romerska samhället kom i och med kejsar Diocletianus reformer under andra hälften av 200-talet. I ett försök att stoppa social oro och samhällsomstörtande utveckling, frös han samhällsklasserna och gjorde en mängd yrken ärftliga, däribland många hantverksutövningar och soldatyrket. Lagen skrevs i olika varianter och kom att tolkas olika på olika ställen, vilket gjorde att många romerska lagskrivare följdriktigt skrev in även veteraners döttrar i värnpliktsrullorna. När kvinnor nu formellt kunde skrivas ut till Imperiets armé följde snabbt många reformer som på nästan alla plan gjorde män och kvinnor jämställda inför romersk lag. Kvinnliga soldater hade kommit för att stanna i imperiets legioner. Då kvinnorna genom de tidigare reformerna fått tillgång till tjänster inom civilförvaltningen och de nu även kunde göra karriär inom militären ledde detta till att de nu kan uppnå officiella maktpositioner inom alla imperiets styrande instanser.

 

Annonser