Barbaricum

Centuria I Närhistoria

Centuria I ur Legio Octavanis andra kohort är en enhet på ca 100 soldater sammanlagt. Tillsammans med kohortens andra fyra centurior utgör ni en femtedel av dess styrka och en tiondel av hela legionens stridande. På pappret, i varje fall.

 

Under det stora fälttåget för sju år sedan led legionen en del förluster under slaget vid Argentoratum där alamannerna besegrades. När legionen strax efter detta stödde Julianus upphöjelse till kejsare tog han med sig flera hundra soldater ur era led för att marschera söderut och möta sin rival, den då sittande kejsaren Constantius. Inbördeskriget kom av sig när Constantius lägligt avled, men era kamrater kom inte tillbaka utan fick senare följa med i det stora fältåget till Persien.

 

Från katastrofen i Persien har endast högst en av tio romare återvänt. Legionen som helhet har alltså haft stor brist på soldater och alla centurior i båda kohorterna har haft kanske halva sin styrka på sin höjd, men givetvis med samma arbetsbörda.

 

Ni har jobbat hårt de senaste åtta åren sen den stora segern. Flodgränsen ska bevakas mot vapensmugglare och mindre räder, de utvalda handelsplatserna där de alamanner som fått handelsavtal med imperiet kräver ständig ordningsmakt och dessutom har ni varit tvungna att sätta folk i mindre fort inne i Alamannia.

 

Julianus blev dock dräpt i strid med Perserna i fjol och den nya kejsarinnan Valentia verkar visa intresse för Rhengränsens säkerhet. Ni har börjat få mer pengar och fler rekryter igen och legionen börjar sakta återfå sin gamla styrka. Som ett led i återuppbyggnaden har Centuria I, Cohors I, Legio Octavani fått i uppdrag att bygga ett mindre fort på Rhens östra strand och använda det som bas för att skola in nya legionärer och ge dem fälterfarenhet i patruller och spaning mot upproriska barbarer.

 

När lajvet börjar befinner sig ungefär halva centurian på plats, med en liten andel nya rekryter som ännu inte officiellt är medlemmar i legionen. De har genomgått grundträning i Argentoratum men ska putsas upp och dessutom invigas i legionens Mithraskult, med de religiösa riter och prövningar som det innefattar. Posteringen kommer nog bli arbetsam, men då ni är kohortens första centuria är ni medvetna om att ni förväntas vara de bästa. Ni har anlänt med flodpråmar, men då lägret ännu saknar en riktig hamn kommer de inte att ankra på plats utan har återvänt till Argentoratum.

 

Alamannerna har hållit sig på mattan sen kriget och verkar inte ha glömt de romerska vapnens överlägsenhet. Ni förväntar er besök av nyfikna lokala barbarer och på sikt att det kommer uppstå handel och regelbunden kommunikation med de nära boende stammarna. Räder och våldshandlingar brukar mestadels innefatta små band och rikta sig mot andra barbarer.

Annonser