Barbaricum

Alamannisk namnkultur

Detta är en lista på förslag på namn som passar för perioden.
I de fall där det står två namn så är det första en äldre form.

Kvinnonamn
Aganja / Aginjo – den vassa
Agilanja / Agilinjo – hon med det tjocka håret
Aibowaldo, Aiwalda – familjens härskare
Akazanja / Akazinjo – ryttarinna
Akwesinjo – yxan
Albinjo, Alfinjo, Elbinjo – älvan
Alginjo – älgkon
Algizidiz, Algida – Älgens styrka
Aronja / Arinjo – örnen
Ansuzgunthjo, Asgunthjo, Asgun – gudomlig strid
Asanja / Asinjo – gudinnan
Athaldagaz, Adaldag, Aldagaz – ädel dag
Audinjo – den rika/tursamma
Badanja / Badinjo – krigarinna
Balthinjo, Balthinja – den modiga
Bardanja / Bardinjo – yxkvinna
Berginjo – beskyddarinnan
Beronja – björn
Beronlendo, Berlinde, Belind – björnsköld
Bidazbadwo, Bidazbad, Biwa – bön om strid
Blithaztiwaz, Blithatyra – krigsgudinnans glädje
Bodanja / Bodinjo – budbärarinnan
Bokanja / Bokinjo – bokträdet
Brandanja / Brandinjo – klingan
Brethilde, Brethild – skinande strid
Brynhildjo, Brynhilde -Stridsbrynja
Burginjo – beskydderskan
Drakanja / Drakinjo – draken
Frankonja / Frankinjo – den fria
Frodazaizo, Frodaizo – vishetens gåva
Gaizanja / Gaizinjo – spjutbäraren
Godfranka – god friboren
Godhiljo, Godahild – den goda krigaren
Grimanja / Griminjo – den hjälmprydda
Habanja / Habinjo – höken
Hadanja / Hadinjo – den lugna
Hailazgardaz, Helgard, Halgerda – hälsans gärd
Harianja / Harinjo – krigarinnan
Heruzfrowon, Herzfro – svärdkvinna
Hugiznithjo, Hugnith – tankens/minnets dotter
Hunanja / Huninjo – jättinnan
Ida – den ihärdiga
Kunigerda, Kunigard – släktens trygga plats
Kunjamanna, Kuninand, Konanna – folkets mod
Lamanja / Laminjo – den lama
Lathanja / Lathinjo – talaren
Leibertho, Leibertha – livsjord
Leubvinjo – kär vän
Leubazaizo, Lifeis – kärlekens gåva
Magtdagaz, Magda – Maktens dag
Mathanja / Mathinjo – den mäktiga
Mawaz, Mawo – ungmön
Neujazaibo, Neujabo – ny familj
Rabanja / Rabinjo – korpen
Radanja / Radinjo – den berömda
Sahsamgunthjo, Saxgunthjo, Saxgun – knivkamp
Saiwazswanaz, Saiwaz – havssvan
Sigunja / Siginjo – den segrande
Sintanja / Sintinjo – den resande
Swartanja / Swarthinjo – den mörka
Thuranja / Thurinjo – den modiga, den stora
Thuruhild, Turhilde – mäktig krigare
Waldinjo, Waldanja – härskarinna
Wardanja / Wardinjo – beskydderskan
Wodazfrowon, Wodafro – vreda kvinnan
Wigazthruthiz, Wigtrude, Wigatrude – krigarens styrka
Wulfanja / Wulfinjo – varginnan

Mansnamn
Ainabrandaz, Ainbrand, Enbrand – ensam klinga
Akwesjomothaz, Akwemoth – yxans vrede
Adelberth – skinande ädling
Aigilathruz – mäktigt svärd
Aigil – tjockhår
Ailrun – dold tur
Aithalataz – edsväraren
Alawin – allas vän
Arogisl – örnfrände
Baduhadaz, Badaz – lugn i strid
Badwolathaz, Badolath – stridstalare = ledare
Balthazbad, Balthabad – mäktig krigare
Balthazhabuk, Balthabuk, Balthabu – mäktig hök
Erthohadaz, Erthad, Erda – vilsam jord = tryggt land
Gebaharijaz, Gebar, Gabar – stridsgivare
Godfrank – god friboren
Glothewaz, Glothe – skinande tjänare
Gundgeir, Gunge – Stridsspjut
Handuhundaz, Handhund, Handund – handhund = hundfrände
Hagarod, Hagrod – förtjänt berömd
Herwulfaz, Herwulf – svärdvarg
Harjawulfaz, Harwulf – stridsvarg
Harja – krigaren
Harkilaz – busungen, skämtaren
Hlewagastiz – gästbeskyddaren
Lamo – den lytte
Lethro – den skintorre
Leubwinaz – kär vän
Leibsig – livets seger
Mahtizara, Mahtara – mäktig örn
Mathizbugiz, Mathbug – mäktig båge
Mathskelduz, Matske – mäktig sköld
Rauswihaz, Rauzwi – heligt spjut
Seguzwiduz, Siguwid, Sigwit – segerträd
Siganduz, Sigaduz – välsignad, magiker
Segubalthaz, Sigibald – modig segrare
Sikijaz – träskbon
Swabaharajaz, Swabaharja – Suebisk krigare
Swarta – den mörke
Theodar, Theor – folkets örn
Trudwulf, Trudulf, Trudulv – stark varg
Wagjandfraujaz, Wagjafrauja – resande härskare
Waldohadaz, Waldhaz – den behärskade
Waltas – skogsgud
Wihafuglaz, Wifugh – helig fågel = korp
Wagagastiz, Wagast – eldgäst
Wilahanduz, Welandu – lurifaxen
Widuhundaz, Widuhuz – skogshunden/vargen
Wolthuthewas, Woldewas – rik tjänare

Inga lingvister eller språkhistoriker kom till skada under skrivandet av dessa namnlistor; detta då de inte var med och skrev. Diskussioner om språkhistoria och lingvistik undanbedes således.

Annonser