Barbaricum

Sexualitet och kärlek

Det viktigaste att ha i åtanke angående sexualtiet hos Alamannerna är att sexualitet inte är skambelagd av religionen. Sex är en stor kraft i människornas liv, ibland leder den till mycket gott och ibland ställer den till problem, men den ses på intet sätt som ful, hemlig eller lägre stående.

Sex är alltså något naturligt som kan ses överallt i naturen och så även hos människan. Även om sex är något som tillhör privatlivet är folk i gemen betydligt mer överseende med dess närvaro då bostäder ofta är trånga och det inte alltid går att hitta avskildhet.

Att vara överdrivet styrd av sin sexualitet eller lust ses som ett dåligt karaktärsdrag, men inte värre än att till exempel ha dåligt humör, vara lättsmickrad eller dylikt.

Skämt som anspelar på sexualitet förekommer ganska ofta, men är i regel inte lika nedsättande som i vår moderna värld. Ofta är de skämtsamma anspelningar eller pikar åt folk som gjort mindre överlagda handlingar i sexuella eller romantiska sammanhang. Om någon brutit mot Alamannernas kardinaldygder som ärlighet, heder och lojalitet på grund av en sexuell eller romantisk emotionell impuls kan de klandras för detta. Men det är inte det sexuella i sig som ses som det låga, utan att personen prioriterat fel och låtit sig svepas med och glömma sina sociala förpliktelser.

Alamannerna håller hårt på trohet inom äktenskapet, men ogifta individer har i regel inga sociala begränsingar för sitt sexliv utöver det som nämnt ovan. Otrohet inom äktenskapet är legitim orsak till skilsmässa oavsett vem som som brutit mot vigselederna.

Vad gäller samkönade relationer är det viktigt att tänka på att Alamannerna inte har vår tids begrepp om homo- och heterosexualitet. Somliga personer dras sexuellt till det motsatta könet, andra till samma kön och vissa till båda. Det ifrågasätts inte och kärlek mellan samkönade par har samma juridiska status som olikkönade. Alamannernas arvsregler ger inte fördel till förstfödda barn, och det är ofta vanligt att syskon, mostrar, fastrar, morbröder eller farbröder ärver före någons eventuella barn.
Därför har inte gifta par samma press på sig att producera barn som i senare tidevarv och kan göra som de behagar i den frågan. Adoptioner är mycket vanliga bland Alamannerna hos både sam- och olikkönade par, samt hos ogifta enskilda individer som inte har några egna barn.

Sex och kärlek behöver inte nödvändigtvis vara sammankopplade och då sex i sig inte är något fult har många människor lösa förbindelser som lusten faller dem. Givetvis finns det folk som inte lever runt, det är en fråga om individuellt tycke. I Barbaricums värld lyckades herbalister odla plantan silphium för flera hundra år sedan, och den finns numera i lokala varianter. Den är ett mycket effektivt naturligt preventivmedel som gör att kvinnors sexualitet är betydligt friare än den annars skulle ha varit.

Spela inte på sexuella förolämpningar eller sexuella hot. Det är alltför stor risk för allvarlig bleed och det går inte att se på en spelare om de blivit utsatta för sexuella trakasserier eller värre i vardagen.

Annonser