Barbaricum

Bakgrund

thengil2
Året är 364 e.Kr.

Efter åtta år av påtvingad fred har det alamanniska missnöjet med den romerska överhögheten nått sin bristningsgräns. Vinterns försök att ena de trätande kantonerna med ett politiskt bröllop slutade i blod och strid. En ny kejsarinna sitter på Västroms tron och hennes planer att förvandla det fria Alamannia till en romersk provins under en lyddrottning har avslöjats.

Rasande över denna öppna kränkning av sin frihet drar nu Alamannerna ut på en Walharjaz – en Valkamp. Detta rituella härdnadståg skall kora dem en ledare värdig att leda Alamannia mot det kejserliga hotet och ge de romerska ockupationstrupperna en näsbränna de sent ska glömma.

Romarna har på kejsarinnans order fått förstärkning av nya trupper till Rhengränsen. Planen är att sprida ut rekryterna och stegvis göra dem till riktiga legionärer. Men snart kommer alla romerska soldater på Rhens östra sida kunna kalla sig veteraner – om de överlever stormen av alamanniska spjut. Roms besittningar på Rhens östra strand är nu förvandlade till en Ödesmark, där framtidens lott kommer dras i strid och blodspillan…

Annonser